👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rapport om uppfinning

Skapad 2015-03-23 16:59 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
Människor har i alla tider strävat efter att ha ett lättare liv och det har varit en drivkraft bakom de tekniska lösningar(uppfinningar) vi har omkring oss.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att eleverna muntligt och skriftligt ska lära sig de ord som behövs för att beskriva hur olika föremål fungerar. Eleverna ska ta reda på dess historia och hur och varför de utvecklas så som de gör.

Centralt innehåll

Se nedan

Så här ska vi arbeta/IKT

Eleverna arbetar med ett flertal uppgifter i kapitlet Ting och tanke i Teknikboken som finns i klassrummet. De lyssnar också på en genomgång av begrepp. Uppgifterna ska sedan delas med läraren i Google Drive. 

Eleverna väljer var sin uppfinning och letar information i böcker och på internet. De får träna på källkritik när de söker fakta.

De ska sedan skriva en rapport om uppfinningen. Jag har delat ett dokument med information om vad jag vill ha med i rapporten i Google Classroom. 

Sista lektionen ska de berätta för klassen i 2-3 minuter om sin uppfinning med bildstöd i en presentation.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att: 

 • Skriva en rapport
 • Rita skisser ur minst 2 perspektiv som läggs in i rapporten
 • Göra en muntlig redovisning för klassen
 • Göra en presentation med bilder som kan visas medan du gör din muntliga presentation.

Kunskapskrav

Se matrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Rapport om uppfinning

E
C
A
Ord och begrepp
Du kan undersöka olika tekniska saker som du känner till. Du beskriver hur tydliga delar i dem fungerar tillsammans. Du använder på ett ganska bra sätt begrepp som hör ihop med ämnet.
Du kan undersöka olika tekniska saker som du känner till. Du beskriver hur delar i dem fungerar tillsammans. Du använder på ett bra sätt begrepp som hör ihop med ämnet.
Du kan undersöka olika tekniska saker som du känner till. Du beskriver hur delar i dem fungerar tillsammans och ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt. Du använder på ett mycket bra sätt begrepp som hör ihop med ämnet.
Material
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några material och hur de kan användas i tekniska saker.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några material och hur de kan användas i tekniska saker.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några material och hur de kan användas i tekniska saker.
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller, ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller, ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller, ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du tänkt.
Teknikutveckling
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället förändras och ger exempel på vad som gör att tekniken utvecklas.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället förändras och ger exempel på vad som gör att tekniken utvecklas.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället förändras och ger exempel på vad som gör att tekniken utvecklas.
Människor, samhälle, miljö
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.