👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PORTUGISISKA 4-6

Skapad 2015-03-24 10:59 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Terminsplanering i Portugisiska till årskurs 4-6 med innehållet, mål och arbetssätt.
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Innehåll

Avsnitt 1

Terminsplanering           4 - 6

 

Innehåll :Vad?

Mål :Varför?

Arbetssätt:Hur?

Läsa och skriva

 

Material :

-          Sagor,  fabel, myter

-          Poetiska texter

-          Barnlitteratur ( bildböcker och kapitelböcker)

-          Beskrivande, förklarande och instruerande texter om samhälle/livsfrågor samt traditioner och högtider

-          Beskrivande/berättande och faktatexter texter om historia och geografi

-          Sånger, ramsor och gåtor

-          Tema : skolgång, yrke, känslor, kroppen (inre organ), djur ljud, föremål huset, idrott, fauna och flora

-          iPad, dator och ordbok

-          Olika texter genre och struktur

-      Förmågan att läsa med flyt och förstå  innehållet samt reflektera om texten budskap

-          Förmulera texter och följa deras typiska uppbyggnad

-          Beskriva högtider och jämföra

-          Förmåga att förstå instruerande texter

-          Förmåga att svara på  och förmulera frågor

-          Utveckla sitt ordförråd

-          Skriva berättelser

-          Läsa och tolka texter

-          Läsa och skriva instruerande, beskrivande  och poetiska texter

-          Beskriva bilder, flashcards

-          Lyssna och läsa  berättelser och dikter

-          Högsläsning

-          Titta på korta videor

-          Spela på iPad : appar

-          Läsa och återberätta  barnböcker och göra enkla böckeranalys

-          Göra korsord och språkspel

-          Sjunga sånger

-          Tankekarta

-          Checklistor inför skrivandet

Språkbruk : (prata och lyssna)

 

Material :

-          Berättelser, sagor och sånger

-          Återberätta bekanta händelser

-          Tema: skolgång, yrke, känslor, kroppen (inre organ), djur ljud, föremål huset, idrott, fauna och flora

-          iPad och dator

-          Grammatik: ordklass, synonymer, motsatsord, ordspråk

 

-          Förmågan att lyssna, förstå och återberätta 

-          Att kunna samtala enkelt om viktiga historiska händelser

-          Eleven kan uttrycka sig för att göra sig förstådd.

-           Att kunna inleda en konversation.

-          Förmåga att svara på  och förmulera enkla frågor

-          Förmågan att diskutera i gruppen

-          Kunna uttala

-          Kunna prata framför andra

-          Anpassa samtalet till mottagare

-          Framföra sina åsikter

-          Lyssna på berättelser, sagor och sånger

-          Prata om olika tema

-          Beskriva bilder och figur

-          Högläsning och uttalsövningar

-          Återberätta muntligt och skriftligt

-          Ställa och svara på  frågor

-          Lek och spel

-          iPad och dator

-          Göra kamratrespons  , göra konstruktiva kritik

-          Öppna diskussioner

Kultur och Samhälle

 

Material :

-          Sägn och myter

-          Traditioner och högtider

-          Sånger  och rim

-          Karta, flagga  o.s.v.

-          Sagor, ramsor  och gåtor

-          Barnböcker 

-          Pussel, korsord, bildertext, språkspel , rollspel, appar

-          Tidningar och hemsidor

 

-          Känna igen traditioner och högtider

-          Känna igen landets politiska indelning

-          Känna till landets geografi

-          Känna till och kunna sjunga sånger

-          Kunna memorera rim, dikter, ramsor och gåtor

-          Förstå gåtor med sin kulturell laddning

-          Känna till samhälles levnadssätt

 

-          Sjunga sånger, fylla in text   och ordnar texter

-          Lyssning och högsläsning

-          Undersökning om olika tema 

-          Muntligt   framställning  om olika tema 

-          Skriva  korta faktatexter om landets  fauna och flora

-           Läsa, återberätta , kommentera och uppskattar barnböcker

-          Titta på filmer

-          Pyssla

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6