Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition kartor, livsvillkor och befolkningsförflyttning

Skapad 2015-03-24 11:27 i Sörviks skola Ludvika
Vi kommer arbeta både praktiskt och teoretiskt med kartor under vårterminen. Detta arbete kommer kombineras med ett arbetsområde i biologi, där vi avslutar med en fältstudiedag senare under våren.
Grundskola 4 – 6 Geografi Biologi
I detta arbetsområde kommer vi repetera och fördjupa kunskaperna kring olika typer av kartor (topografiska, tematiska och historiska). Vi kommer också titta på orsaker till och konsekvenser av människans förflyttningar, både historiskt sett och idag.

Innehåll

Syfte:

Syftet med arbetsområdet är att få fördjupa kunskaperna kring olika typer av kartor samt människans behov av att flytta på sig och vad detta kan leda till för konsekvenser för miljö och samhälle.

Arbetssätt:

* Arbeta med Gleerups digitala läromedel där du får titta på olika typer av kartor, samt utveckla kunskaperna om olika klimatzoner
* Spela spel med karttecken
* Repetera kunskaperna kring skala
* Diskutera i lärpar kring olika typer av kartor
* Titta på livsvillkor i olika klimatzoner i lärpar
* Enskild slutuppgift där du visar dina kunskaper.

Konkretisering av mål:

Efter avslutat arbetsområde skall du:

* visa att du har kunskaper kring och kan använda dig av topografiska och tematiska kartor.
* kunna resonera kring hur livsvillkoren ser ut i olika klimatzoner, och varför människor väljer att bo på vissa ställen.
* kunna ge exempel på orsaker till och konsekvenser av människors förflyttningar från t.ex. landsbygd till stad eller mellan länder.
* ha tittat på en historisk karta.
* ha visat att du har kunskaper kring natur- och kulturlandskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: