👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde EUROPA PP år 6

Skapad 2015-03-25 13:09 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Geografi

Innehåll

Syfte - varför vi ska arbeta med det här området.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,

Centralt innehåll - det här är målet/målen med undervisningen.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

 • De europeiska natur­ och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

 • Fördelningen av...Europas...befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 • De geografiska huvuddragen i Europa med namn och läge.

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och
  samtala om geografi.

Arbetssätt - det här ska vi göra:

 • Se på filmer om Europa

 • Ha genomgångar, läsa och samtala om Europas geografi, olika naturtyper och utbredningen av Europas befolkning.

 • Söka fakta och bearbeta olika texter om Europa.

 • Göra statistiska jämförelser länderna emellan.

 • Använda kartboken och arbeta med namngeografi i Europa.

Bedömning - det här ska bedömas:

Du ska:
 • känna till de olika naturtyperna i Europa.
 • känna till var i Europa människorna lever
 • kan förstå och resonera kring natur- och kulturlandskap, hur de formas och påverkas.
 • känna till vilka naturresurser som finns i Europa och hur de påverkar samhället.
 • kunna använda kartor av olika slag och använda en kartbok.
 • känna till Europas geografi.
 • ha en grundläggande förståelse för hur Europas klimat är.
 • kunna göra enkla jämförelser baserade på statistik.
 • kunna viktiga begrepp.

Matriser

Ge
Bedömningsmatris i geografi Europa

1
2
3
Natur och kulturlandskap samt processer
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Samband natur och kulturlandskap och befolkning
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källor
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.