Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling på jorden

Skapad 2015-03-25 14:51 i Lövängsskolan Västerås Stad
Grundskola 6 NO (år 1-3) Biologi
Hur blev jorden till?

Hur började livet?

Hur nära släkt är människan och djuret?

Hur har människan utvecklats?

Innehåll

Syfte med undervisningen

När du har arbetat med det här ska du:

1. Veta mer om hur livet har utvecklats.

2. Förstå att livet utvecklas hela tiden, även idag och imorgon.

3. Känna till att människan ingår i livtes utveckling.

4. Kunna ge exempel på hur man kan sortera olika djur.

5. Känna till vem Charles Darwin var.

Centralt innehåll att studera

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Hur ska vi arbeta med detta?

Vi ska läsa i NO-boken, både enskilt och gemensamt.

Vi kommer att diskutera frågeställningar i par och helklass.

Vi kommer att arbeta i grupper kring avgränsade områden och redovisa vår kunskap för varandra. 

Vi ska använda vårt läromedel samt datorer för att söka mer fakta.

Vi ska se på film.

Hur ska den kontinuerliga formativa bedömningen göras?

Vi kommer att ha muntliga repetitioner av tidigare moment som start på lektionerna.

Vi arbetar med självreflektion i våra loggböcker alternativt via exit notes eller responsverktyg.

Efter genomförd redovisning ska gruppen på valfritt sätt stämma av att deras presenterade innehåll gått fram.

9. Vilka kunskapskrav är kopplade arbetsområdet?

Du kommer efter arbetet att bedömas i följande kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Bi  E 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
  Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: