Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Styra och reglera, åk 8

Skapad 2015-03-25 20:21 i Åsaskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
"Styr & regler" hjälper oss i vardagen, i allt från trafiksignaler till tvättmaskiner. Men, vad sker automatiskt och vad sker manuellt?
Grundskola 8 – 9 Teknik
"Styr & regler" hjälper oss i vardagen, i allt från trafiksignaler till tvättmaskiner. Men vad sker automatiskt och vad sker manuellt? Du får lära dig mer om saker du slipper göra!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Bedömning av två kunskapskrav i Teknik, åk 7-9 (se nedan). Här visas kraven för E-nivån.

Vad
Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skilja på vad som sker automatiskt och manuellt i vardagen
 • använda begrepp som t.ex. tidsstyrning, följdstyrning, input-output, återkoppling
 • med enkla el-komponenter och andra prylar och material bygga ett larm
 • förstå hur elektroniska komponenter används i styr- och regler-situationer
 • bygga ett enkelt elektroniskt spel


Hur bedömer jag dina insatser?

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar om uppgifterna du får
 • Jag bedömer hur du löser uppgifter genom att redovisa med text och/eller skisser
 • Jag  kommer att bedöma hur du arbetar praktiskt med de uppgifterna
 • Jag kommer att bedöma dina färdiga arbeten
 • och bedöma dina kunskaper inom området på provet

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att arbeta med...
ordkunskap; vilka ord används i styr och reglersammanhang
att undersöka vardagsmaskiners automatiska och manuella funktioner
att själv skissa på ett enkelt larm av skolans vanliga el-materiel som lampor, strömbrytare, sladdar
att i par bygga larmet så att en lampa tänds då en dörr öppnas
att förstå hur elektroniska komponenter fungerar
att bygga ett elektroniskt spel
att ni får visa era kunskaper på ett teoretiskt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: