Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsresurser och fördelning (ekonomi)

Skapad 2015-03-26 09:04 i Västra skolan Falun
Samhällsekonomi och globalisering
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap SO (år 1-3)

Samhällsresurser är det som behövs för att ett samhälle ska fungera. Det kan handla om arbete. kunskap, entreprenörskap, tillit, sjukvård, råvaror, energi, pengar m.m. Delar av de tillgångar som skapas i samhället fördelas bland befolkningen. Fördelningen av dem påverkar allas livssituation - pensionärernas, barnfamiljernas, och mångmiljonärernas. 

Innehåll

Syfte

 Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

 • Reflektera över hur (…) samhällen formas, förändras (…)
 •  Analysera (…) lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 •  Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 •  Hur länder och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Konkretisering av mål

 Målet med undervisningen är att du ska

 • få kunskaper om ekonomi (hushållen, företagen och det offentliga)

 • kunna förstå det ekonomiska kretsloppet (hur allt hänger samman)

 • få kunskaper om handeln i världen, globalisering.

Arbetssätt

 Genomförande 

Vi kommer genomföra en del av frågorna i boken. Diskutera, samtala och ställas in för dilemman i detta ämne. 

Du kommer att få

  • läsa i lärobok startar sid 123 och svara på frågor sid 138-139.

  • Om vi hinner fortsätter vi med kapitlet Globalisering 140 -147 svara på frågorna s.140. 

  • Film

  •         Diskutera, fundera, resonera 

Redovisning

 • Lämna in svaren på diskussionsfrågorna jag söker längre resonemangskedjor

 • Kerim och välfärden

  Kerim bor 13km från sin skola och åker skolbuss: Det kostar kommunen 1200kr/månad. Hans undervisning kostar ungefär 500kr/dag, varje skollunch kostar 25kr. Kerim simtränar. Varje besök kostar Kerim 20kr men den egentliga kostnaden är 85kr/besök. Kommunen subventionerar varje bad med 65kr. Kerim bröt benet när han spelade bandy förra säsongen. Vården Vården han fick då kostade 54000kr. All denna välfärd bekostas av Kerims föräldrar och alla skattebetalare. När Kerim börjar arbeta kommer han att betala skatt. Då är det hans tur att betala till samhället och för den tidens välfärd.

  Välj två frågor att berätta, motivera din åsikt. Blanda in den fakta du lärt  dig och finner lämplig till ditt resonemang.

  1. Tycker du att de som måste åka buss till skolan ska betala bussresorna ur egen ficka? Motivera!

  2. Tycker du kommunen ska sluta subventionera inträdet till badhuset och istället sänka skatten i kommunen? Motivera!

  3 Tycker du privata försäkringar som i så fall Kerims föräldrar betalar, ska betala vården om man till exempel bryter benet? Motivera!

  Denna ska alla svara på!

  Hur påverkas samhällsekonomin av en semester utomlands respektive i Sverige? Utveckla ditt svar genom att ge olika exempel och diskutera utifrån olika perspektiv. Använd gärna modeller från boken.  

 • Vi genomför en test på avsnittet.

Bedömning

 Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

 • dina kunskaper om ekonomi

 • din förmåga att förstå hur ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar och kunna beskriva samband

 • din förmåga att använda begrepp och modeller

Matriser

Sh SO
Samhällskunskap - ekonomi åk 9

Samhällskunskap ekonomi åk 9

Kunskapskraven Lgr11
>
>>
>>>
dina kunskaper om ekonomi
Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer.
grundläggande
goda
mycket goda
din förmåga att förstå hur ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar och kunna beskriva samband
Eleven visar det genom att undersöka hur (…) ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
din förmåga att använda begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: