Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil

Skapad 2015-03-26 10:47 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Grundskola 2 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Tid

v. 14-18 Hälsa och livsstil
v. 19-23 Friluftsliv

Syfte - förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Arbetssätt

Vi kommer att genomföra olika aktiviteter som syftar till att utveckla elevernas allsidiga rörelseförmåga, både i utomhus- och inomhusmiljö. Kondition-, flås- och hinderbanor. Avslappnings-, samarbets och styrkeövningar. Vi samtalar grundläggande om vad hälsa är och begreppen kondition, styrka och puls.

 

Bedömning

Bedömningen kommer ske fortlöpande under det praktiska genomförandet samt i diskussioner och samtal. Eleven behöver vara aktivt närvarande under lektionerna för att ge stort underlag för en rättvis bedömning.

Hälsa och livsstil:
I detta moment kartläggs och bedöms hur eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och resonera kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven förstår hur fysisk aktivitet påverkar kroppen och kan ge förslag till fysisk aktivitet och livsstil till förmån för den egna hälsan. Eleven kan uttrycka sina egna upplevelser i samtal.

Rörelse och lek i skiftande miljöer:
I dessa moment kartläggs och bedöms hur eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur, ute- och innemiljö med anpassning till olika förhållanden. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: