Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden klass 2B Fågelskolan

Skapad 2015-03-26 17:31 i Fågelskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om forntiden från de första människorna fram till järnåldern.
Grundskola 3 Historia SO (år 1-3) Svenska
Hur startade livet på jorden? Hur länge har vi människor funnits? Hur levde människorna under forntiden?

Hur var det under istiden? Fanns det människor och djur i Sverige då?

Du kommer att få lära om livet på stenåldern. Vilka var de första människorna i Sverige, hur levde människorna, vad levde de av och hur var deras liv?

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du:

 • kan berätta något om människans uppkomst och utveckling
 • kan ge exempel på hur människor levt under stenåldern
 • förstå olika tidsbegrepp samt läsa av en tidslinje
 • kan ge exempel hur man kan se spår av forntiden i naturen
 • kan berätta om några djur från forntiden

Innehåll

 • Människans uppkomst och utveckling
 • Istiden
 • Spår av istiden som går att se i vår natur
 • Hur man levde på stenåldern.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta så här:

 • ha genomgångar i helklass
 • se på bildspel/ film
 • läsa och bearbeta faktatexter
 • skriva faktatexter utifrån olika modeller
 • göra beskrivande bilder till egna faktatexter
 • diskussioner och arbetsuppgifter i små grupper
 • leta spår i vår närmiljö
 • praktiskt skapande

Redovisning

Du kommer att få vissa vad du kan genom att kontinuerligt under arbetsområdet:

 • skriva egna faktatexter och göra beskrivande bilder
 • svara på frågor skriftligt om de olika tidsperioderna
 • delta i diskussioner
 • redovisa praktiskt arbete

 

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: