👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPANSKA MODERSMÅL FÖR VÅREN 2015: RITADE KATTER

Skapad 2015-03-29 10:51 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Denna planering är för modersmålsundervisning i spanska för Åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vad roligt att resa till Amazonas djungel eller Anderna, utan att behöva flyga 15 timmar, sittandes här i Sverige!!! Om vi ritar en katt som tar oss dit vi vill, är det möjligt.!!! Vi behöver bara rita dörren också så klart….

Baserat på sagan om ritade katter kommer barnen att rita sin egen katt. Varje vecka kommer vi att prata om varje land (geografi, kultur och traditioner) som alla barnens föräldrar kommer från.

Jag har delat denna period i tre huvudkapitel:

MINA RÖTTER: handlar om kultur och traditioner av famjliens länder

VÄLKOMMEN TILL BONDGÅRDEN/Bienvenidos a la granja: Hur man producerar hispoamerikanska varor.

VATTEN,LJUS OCH VÄRME/ AGUA, LUZ Y CALOR: olika typer av klimat och människor som finns i Amerika och Spanien. Våra seder, mat, olika typer av bostäder, etc.

Innehåll

MÅL

1. Du ska bli bättre på att tala och skriva på spanska.

2. Du ska lära dej om traditioner från spanska talande länder.

3. Du ska jämföra spanska och svenska språket och traditioner.

4. Du ska skriva olika sorters texter.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Innehåll och genomförande

Vi  kommer att avvända en figur varje lektion som ska presentera ett land (en ritad katt). Barnen kan ta med sej saker hemifrån som är minnen från deras föräldrars land.

Tvärs över google earth, youtube och andra websidor,  kommer vi att se hur folk bor i en annan kultur.

Vi kommer att prata om olika traditioner i olika spansktalande länder.

Vi kommer att läsa och skriva faktatexter om olika länder. Vi kommer också att läsa och skriva populära sagor.

Efter varje lands presentation kan barnen samla hela materialet och läsa lite fakta från teman. Barnen ska också göra en sammanfattning.

Genom olika spel kommer vi att jämföra likheter och skillnader mellan spanska och svenska.

 

Redovisning

Du kommer att presentera dina föräldrars hemland skriftligt och muntligt.

Genom olika spel kommer vi att jämföra likheter och skillnader mellan svenska och spanska och därigenom redovisar du din förmåga att urskilja språkliga strukturer kontinuerligt.

Du kommer att skriva faktatexter och sagor.

Matriser

Ml
SPANSKA MODERSMÅL FÖR VÅREN 2015: RITADE KATTER

SPANSKA MODERSMÅL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att tala
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkel sätt
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt
Förmågan att skriva
Eleven kan uttrycka sej enkelt i skrift
Eleven kan uttrycka sej utveklat i skrift
Eleven kan uttrycka sej välutvecklat i skrift
Förmågan att jämföra spanska och svenska
Eleven kan upptäcka likheter mellan spanska och svenska
Eleven kan fastställa likheter och skillnader mellan spanska och svenska
Eleven kan fastställa likheter och skillnader mellan spanska och svenska och använda sig av dessa i nya teman.
Ny aspekt