Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget projekt i slöjden åk4-6

Skapad 2015-03-31 16:23 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
De elever som är klara med de obligatoriska projekten får möjlighet att planera, genomföra och redovisa ett eget projekt.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
I slöjden får du prova på många olika verktyg, material och tekniker. Pedagogen går igenom och sedan får du testa under mer styrda förhållanden.

Då du är klar med det obligatoriska arbetet får du möjlighet att göra ett eget projekt. Utgå från det centrala innehållet och dina kunskapsnivåer och välj ett projekt som ger dig utvecklingsmöjligheter.

Innehåll

    

Syfte

Centralt innehåll

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksform

Slöjden i samhället

 

Genomförande

Du ska själv planera ditt eget arbete i slöjdboken. Tänka igenom vad du behöver för material och vilka kunskaper du måste lära dig för att göra färdigt ditt arbete. Fråga gärna någon kompis om råd och hjälp.

Låt läraren läsa din planering och godkänna den innan du börjar. Du kan få  tips av läraren vad som kan göra arbetet lättare att genomföra.

Bedömning

Jag som lärare kommer att läsa din planering och följa din arbetsinsats under projektets gång. Samtala med dig och ge tips om du behöver för att lösa problem som uppstår. 

Du ska utvärdera i slöjdboken, fotografera ditt färdiga arbete i Unikum och redovisa inför gruppen. Projektet visas upp i glasskåpet 1vecka sedan får du ta hem det. Bedömningsmatrisen hittar du i Unikum under fliken planering.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: