Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kost och konditionsträning - Hur påverkar det hälsan? (åk 7)

Skapad 2015-04-01 15:31 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Under det här arbetsområdet kommer du att få träna på din förmåga att planera och utvärdera konditionsträning i samband med kost.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?


Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Hur ska vi lära oss detta?

Teoretiskt kommer du att få ta del av föreläsningar, filmer och texthäften om konditionsträning och kosthållning.

Praktiskt kommer du att få göra konditionstest i början och i slutet av träningsperioden.

Första delen av den praktiska perioden kommer vi att genomföra gemensamma konditionsträningar för att lära oss hur man går tillväga och vad det är för skillnad på olika sätt att träna konditionen. 

Utifrån dina resultat ska du planera den andra delen av den praktiska utbildningen då du bestämmer vilken typ av konditionsträning som passar just dig, samt utvärdera vilket resultat din konditionsträning samt kosthållning har get under en given period.

Vad som kommer att bedömas:

Det som framförallt kommer att bedömas under denna period är hur du kan planera och utvärdera din konditionsträning, samt hur kosten påverkar din träning.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  E 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  C 9
  Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  A 9
  Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att genomföra testerna och konditionsträningen så att du kan skriva korta kommentarer efter varje idrottspass där du utvärderar hur träningen gått, hur dagens kostintag har påverkat träningen/resultatet, samt hur du ska gå vidare nästa lektion. I slutet av perioden kommer du få chans att göra en utvärdering av hela din träningsperiod.

Matriser

Idh
Kost och konditionsträning - Hur påverkar det hälsan? (åk 9)

Planering/Målsättning

 • Idh  E 9   Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9   Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Målsättning
Du behöver träna mer på att sätta upp realistiska och motiverade mål.
Du kan sätta upp mål som i huvudsak är realistiska och motiverade.
Du kan sätta upp mål som är relativt realistiska och motiverade.
Du kan sätta upp mål är realistiska och motiverade.
Planera träning
Du behöver träna mer på att välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som i huvudsak är motiverade och anpassade till din målsättning.
Du kan välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som i huvudsak är motiverade och anpassade till din målsättning.
Du kan välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som är relativt väl motiverade och anpassade till din målsättning.
Du kan välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som är väl motiverade och anpassade till din målsättning.

Resonemang/utvärdering

 • Idh  E 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  C 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  A 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förväntade effekter
Du behöver träna mer på att ge en enkel och till viss del underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser.
Du kan ge en enkel och till viss del underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser.
Du kan ge en utvecklad och relativt väl underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser.
Du kan ge en väl utvecklad och väl underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser.
Träning och kost
Du behöver träna mer på att ge enkla exempel på och föra till viss del underbyggda resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och kost.
Du kan ge enkla exempel på och föra till viss del underbyggda resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och kost.
Du kan ge utvecklade exempel på och föra relativt underbyggda resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och kost.
Du kan ge välutvecklade exempel på och föra väl underbyggda resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och kost.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: