👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2015-04-07 13:40 i Dalhemsskolan Helsingborg
Tema vatten och luft, åk 4
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik Biologi
Utan vatten finns inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. Det finns vatten i marken, i luften och i haven. Det mesta av vattnet kan vi inte dricka för det är för salt. Men om du är törstig kan du ta ett glas vatten från kranen. I vårt land har vi gott om vatten. Men var kommer vattnet i kranen ifrån?

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • beskriva vad en vattenmolekyl består av
 • beskriva och förklara vattnets olika former
 • beskriva vattnets kretslopp
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • kunna berätta var vattnet i kranen kommer från
 • beskriva vad luft är
 • diskutera hur människan kan påverka vatten och luft
 • genomföra en undersökning

Ord och begrepp som vi kommer att arbeta med och använda i diskussioner.

saltvatten, sötvatten, grundvatten, luftfuktighet, vattenånga, atom, molekyl, flytande form, fast form, gasform, smälta, kondensera, kondens, avdunsta, dagg, imma, kretslopp, lösningsmedel, lösa, förorenat, avgaser, utsläpp, vattentäkt, vattenverk, vattentorn, filter, filtreras, klor, vattenledning, reningsverk, avloppsvatten, slam, atmosfär, gaser, kväve, syre, koldioxid, växthusgaser, metan.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa faktatexter och bearbeta dem
 • Se filmer
 • Skriva och dokumentera
 • Eget arbete i aktivitetsboken "Koll på NO" åk 4
 • Diskutera och resonera kring det vi lärt oss muntligt och skriftligt
 • Genomföra experiment
 • Beskriva och förklara vattnets kretslopp 

 

Detta ska bedömas 

Jag kommer att bedöma:

 • hur du genomför dina undersökningar och experiment
 • hur du samtalar och diskuterar om vatten och luft
 • hur du använder ord och begrepp som hör till ämnet
 • hur väl du kan beskriva och förklara

Så visar du din förmågor och kunskaper:

 • genom ett skriftligt prov
 • genom muntliga diskussioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6