Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liv - systematik.

Skapad 2015-04-08 11:23 i Svensgårdsskolan Helsingborg
I detta arbetsområde kommer du att bekanta dig med de olika former av liv som finns. Du kommer att lära dig hur liv är indelat i olika grupper och vilka likheter och skillnader som gäller för dessa grupper.
Grundskola 7 Biologi

Djur, växter, svampar, urdjur och bakterier är alla levande organismer. Nu ska du få lära dig hur de lever, förökar sig och vilken nytta de gör i naturen och för oss människor.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkreta mål

Under arbetsområdet skall du:
Få tillfälle att bekanta dig med flora och fauna bl a genom att studera dem med stereolupp och slå lite i växt och djurböcker.

Lära dig om hur olika djur och växter samverkar.

Få studera olika typer av djurceller med mikroskop.

Få göra en bakterieodling.

Få kunskap om hur liv klassificeras

Arbetsformer

Föreläsningar och film

Arbeta med instuderingsfrågor

Små laborationer med lupp där vi undersöker bland annat insekter.

Två större laborationer genomförs: bakterieodling och studie av djurceller.

 

Prov onsdag vecka 38

sidor (Biologi Puls) som tar upp det vi går igenom under lektionerna:

14 - 25

28 - 37

100 - 115

 

 

Bedömning


Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Dokumentation


 • Inlämnat arbetsmateriel där en laborationsrapport ingår.
 • förmågan att genomföra laboration enskilt och i grupp.
 • Summativt skriftligt prov

Matriser

Bi
Biologi

E
C
A
Förmåga att:
genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • Bi
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga att:
genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • Bi
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då väl-utvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Förmåga att:
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Förmåga att:
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Ny rubrik

E
C
A
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: