Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2015-04-08 12:55 i Surteskolan Ale
Grundskola 6 Engelska

Vi kommer att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några av temaområdena är Technology and Media, Travelling, Sports och Amazing Animals . Vi utgår från ett läromedel i engelska som heter Right on. Du kommer att få lära dig många nya ord och fraser som du har användning för när du ska kommunicera på engelska. Genom att arbeta med dessa temaområden på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, tala och samtala på engelska!

Innehåll

Du kommer få lära dig mer om:

 • hur man använder engelska språket i tal/samtal
 • hur man uttalar engelska 
 • hur man läser olika texter på engelska
 • hur man skriver enkla texter på engelska 
 • engelska ord och fraser inom olika välbekanta ämnesområden
 • enkel engelsk grammatik
 • hur man lever i några engelsktalande länder

Undervisning:

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här, ska vi på lektionerna använda engelska på många olika sätt. Du kommer att få läsa, skriva, lyssna till och tala engelska. Du kommer bland annat att få:

 • Bygga upp ditt ordförråd genom att arbeta med olika temaområden utifrån boken Right on. Vi tränar på/repeterar och använder ord och fraser som vi jobbar med.
 • Lära dig mer om engelskans språkregler – grammatik – utifrån de temaområden vi jobbar med i boken Right on 
 • Läsa texter från olika medier (böcker, sångtexter, internet…)
 • Lyssna till tydligt talad engelska
 • Lyssna till, göra och följa instruktioner
 • Skriva egna enkla texter på engelska
 • Göra rollspel och dramatiseringar
 • Intervjua och samtala på engelska med dina klasskompisar, din familj och dina vänner
 • Arbeta med projects och göra muntliga och skriftliga presentationer utifrån ämnen vi jobbar med, både enskilt och i grupp
 • Lyssna till/sjunga engelska sånger
 • Översätta engelska sångtexter till svenska
 • Leka lekar och spela spel på engelska
 • Se engelska filmer/program
 • Använda olika webbsidor

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till
 • Beskriva och kommentera innehållet i talad engelska
 • Följa muntliga budskap och instruktioner
 • Förstå innehållet i enkla texter om saker du känner till
 • Beskriva och kommentera innehållet i texter
 • Följa skriftliga budskap och instruktioner
 • Uttrycka dig när du skriver olika texter
 • Uttrycka dig när du skriver till andra
 • Uttrycka dig när du pratar med andra
 • Uttrycka dig när du gör olika enkla muntliga redovisningar
 • Välja enkla texter från olika medier och använda dem när du skriver och pratar
 • Välja enkel engelska som du hör i olika medier och använda den när du skriver och pratar
 • Göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och texter så att de blir tydligare och mer varierade
 • Välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar och läser.
 • Välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med och skriver till andra. 
 • Kommentera hur man lever och vad man gör i länder där man talar engelska. Jämföra det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan

 

Kopplingar till läroplanens syfte och centrala innehåll

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska

Kunskapskrav i slutet av årskurs 6

Engelska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
HÖRFÖRSTÅELSE
-förstå
 • En  E 6
 • En  E 6
Jag kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker jag känner till
Jag kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker jag känner till. Jag förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Jag kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker jag känner till. Jag förstår viktiga detaljer i det som sägs.
-beskriva, kommentera och följa
 • En  E 6
Jag kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Jag kan följa budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Jag kan beskriva och kommentera innehållet och några detaljer i talad engelska på ett enkelt sätt. Jag kan följa budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Jag kan beskriva och kommentera innehållet och några detaljer i talad engelska på ett utvecklat sätt. Jag kan följa budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
-metoder
 • En  E 6
Jag kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när jag lyssnar.
Jag kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när jag lyssnar.
Jag kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när jag lyssnar.
LÄSFÖRSTÅELSE
-förstå
 • En  E 6
 • En  E 6
Jag kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker jag känner till.
Jag kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker jag känner till. Jag förstår tydliga detaljer i texterna.
Jag kan förstå innehållet i enkla texter om saker jag känner till. Jag förstår viktiga detaljer i texterna.
-beskriva, kommentera och följa
 • En  E 6
Jag kan beskriva och kommentera innehållet i enkla texter på ett enkelt sätt. Jag kan följa budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Jag kan beskriva och kommentera innehållet och några detaljer i enkla texter på ett enkelt sätt. Jag kan följa budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Jag kan beskriva och kommentera innehållet och några detaljer i enkla texter på ett utvecklat sätt. Jag kan följa budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
-metoder
 • En  E 6
Jag kan välja och använda någon metod för att lättare förstå det jag läser.
Jag kan välja och använda några metoder för att lättare förstå det jag läser.
Jag kan välja och använda några metoder för att lättare förstå det jag läser.
VÄLJA KÄLLOR
 • En  E 6
Jag kan välja enkel engelska från olika källor och använda den på ett ganska bra sätt i egna arbeten.
Jag kan välja enkel engelska från olika källor och använda den på ett bra sätt i egna arbeten.
Jag kan välja enkel engelska från olika källor och använda den på ett mycket bra sätt i egna arbeten.
TALA
-redovisningar
 • En  E 6
 • En  E 6
Jag kan uttrycka mig ganska bra med meningar och fraser när jag redovisar muntligt.
Jag kan uttrycka mig bra och ganska sammanhängande när jag redovisar muntligt.
Jag kan uttrycka mig mycket bra och sammanhängande när jag redovisar muntligt.
-samtal
 • En  E 6
 • En  E 6
Jag kan uttrycka mig ganska bra med ord, meningar och fraser när jag pratar med andra.
Jag kan uttrycka mig bra med ord, meningar och fraser när jag pratar med andra.
Jag kan uttrycka mig mycket bra med ord, meningar och fraser när jag pratar med andra. Jag anpassar mig också till de som lyssnar, vad jag pratar om och hur situationen är.
SKRIVA
-olika texter
 • En  E 6
 • En  E 6
Jag kan uttrycka mig ganska bra med meningar och fraser när jag skriver olika texter.
Jag kan uttrycka mig bra och ganska sammanhängande när jag skriver olika texter.
Jag kan uttrycka mig mycket bra och sammanhängande när jag skriver olika texter.
-skriva till andra
 • En  E 6
 • En  E 6
Jag kan uttrycka mig ganska bra med ord, meningar och fraser när jag skriver till andra.
Jag kan uttrycka mig bra med ord, meningar och fraser när jag skriver till andra.
Jag kan uttrycka mig mycket bra med ord, meningar och fraser när jag skriver till andra. Jag anpassar mig också till de som läser, vad jag skriver om och hur situationen är.
TALA-SKRIVA
-metoder
 • En  E 6
Jag kan använda någon metod för att lättare förstå och göra mig förstådd när jag talar och skriver till andra.
Jag kan använda några metoder för att lättare förstå och göra mig förstådd när jag talar och skriver till andra.
Jag kan använda några metoder för att lättare förstå och göra mig göra mig förstådd när jag talar och skriver till andra.
BEARBETA-FÖRBÄTTRA
 • En  E 6
Jag kan göra några enkla förbättringar av muntliga redovisningar och egna texter så att de blir lättare att förstå och mer intressanta.
Jag kan göra enkla förbättringar av muntliga redovisningar och egna texter så att de blir lättare att förstå och mer intressanta.
Jag kan göra enkla förbättringar av muntliga redovisningar och egna texter så att de blir lättare att förstå och mer intressanta.
Engelsktalande länder
-Hur lever man? -Vad gör man?
 • En  E 6
Jag kan på ett enkelt sätt kommentera hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder. Jag kan också jämföra det med vad jag själv vet och brukar göra.
Jag kan på ett enkelt sätt kommentera hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder. Jag kan också jämföra det med vad jag själv vet och brukar göra.
Jag kan på ett utvecklat sätt kommentera hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder. Jag kan också jämföra det med vad jag själv vet och brukar göra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: