Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kartor och koordinater

Skapad 2015-04-09 17:18 i Resarö skola Vaxholm Stad
Planeringen syftar till att utveckla elevernas kunskaper att använda sig av kartor och begreppet skala, göra beräkningar och lösa uppgifter med negativa tal samt använda linjediagram och koordinatsystem.
Grundskola 5 Matematik
Arbetet med kapitel 6 i Formula 5 behandlar kartor och skala, negativa tal samt linjediagram och koordinatsystem.

Arbetet sträcker sig över 8 lektioner. Under lektion 1-6 tränas och utvecklas elevernas kunskaper och förmågor. Därefter har vi en lektion med repetition och arbetsplaneringen avslutas med att eleven får testa sina kunskaper.

Innehåll

Kartor och koordinater

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Matriser

Ma
Matematik - Kartor och koordinater

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Nivå 3
Välutvecklade kunskaper
Använda kartor och skala
Du finner några specifika platser på kartor, kan skilja på en förstorad och en förminskad skala samt beräknar några enklare skalor för att lösa uppgifter.
Du finner flera specifika platser på kartor, kan skilja på en förstorad och en förminskad skala samt beräknar alla enklare skalor för att lösa uppgifter.
Du finner alla specifika plaster på kartor, kan skilja på en förstorad och en förminskad skala samt beräknar alla skalor för att lösa uppgifter.
Göra beräkningar med negativa tal
Du löser några enklare uppgifter med negativa tal där tallinje eller termometer finns med.
Du löser alla enklare uppgifter med negativa tal där tallinje eller termometer finns med, samt beräknar enklare uppgifter med negativa tal med addition och subtraktion.
Du löser alla uppgifter med negativa tal där tallinje eller termometer finns med, samt beräknar uppgifter med negativa tal med addition och subtraktion.
Använda linjediagram och koordinatsystem
Du känner till begreppen koordinatsystem, origo, x-axel, y-axel samt punkt. Du är ganska säker på att skapa egna koordinatsystem och på att läsa av koordinater.
Du känner till begreppen koordinatsystem, origo, x-axel, y-axel samt punkt. Du är säker på att skapa egna koordinatsystem och på att läsa av koordinater.
Du kan beskriva begreppen koordinatsystem, origo, x-axel, y-axel samt punkt. Du är mycket säker på att skapa egna koordinatsystem och på att läsa av koordinater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: