Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva åk 2

Skapad 2015-04-09 20:49 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Under detta läsår ska du utveckla din skrivning med hjälp av olika skrivstrategier. Du ska få möjlighet att skriva olika sorts texter tex berättande text, brev och faktatexter.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

Syfte med arbetsområdet är att:

* utveckla elevernas intresse och glädje för skrivandet
* ge dem verktygen de behöver för att utveckla sitt skrivande på den nivå de 
  befinner sig
* göra eleverna medvetna om varför det viktigt att utveckla det skriva ordet

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Arbetsätt

Vi läser olika genrer tillsammans och tränar sedan på att skriva egna texter i den genren.. 

Vi tränar på att skriva texter med  " röd tråd"  dvs. en början,en handling och ett avslut

Vi provar att renskriva en egen text på Ipad eller dator

Vi tränar på att skriva egna tankekartor och att använda dem som stöd till skrivningen. 

Veckoläxa: Veckans ord. Vi tränar på att skriva och stava  vanliga förekommande ord. 

Vi tränar på meningsbyggnad muntligt och skriftligt

Vi tränar på att använda stor bokstav ,frågetecken och punkt på rätt ställen i en mening. 

Vi tränar på att skriva på raden med en tydlig och läsbar handstil . 

Vi tränar på alfabetisk ordning.

Vi arbetar med ordklasserna substantiv, verb och adjektiv.

Vi lär oss olika synonymer och motsatsord

Vi pratar om ord som beskriver känslor och hur de kan användas i en berättelse

Vi har en klass där vi har en egen brevvän som vi brevväxlar med regelbundet under året

Vi skriver en egen kapitelbok "Boken om mig" där vi illustrerar vår text.

Vi repeterar våra vokaler och konsonanterna. Vi tränar på kort och lång vokal och dubbelteckning i vanligt förekommande ord.

Vi arbetar med å-ljudet,j-ljudet och ng-ljude

 

 

Mål

Målet med detta arbete är att du:
 

* Kan skriva en berättande text med "röd tråd".

* Kan skriva en egen faktatext.

* Kan skriva ett eget brev till din brevvän

* Kan skriva fullständiga meningar med stor bokstav och skiljetecken.

* Kan stava vanligt förekommande ord. 

* Kan skriva med tydlig handstil och skriva texten på raden.

* Kan använda olika strategier för att skriva olika typer av texter.

* Kan  begreppen substantiv,verb,adjektiv,synonymer,motsatsord och kan ge egna exempel på olika ord som de står för

Bedömning

Under läsåret  kommer jag att kontinuerligt bedöma elevernas skrivutveckling vid olika skrivuppgifter. .

Jag kommer även att använda skolverkets bedömningsmatris för bedömning av din förmåga att kunna skriva .

 

Jag kommer att bedöma din förmåga

* att skriva olika berättelser med "röd tråd".

* att kunna skriva enkla faktatexter.

* att skriva fullständiga meningar med rätt ordföljd

* att kunna stava vanligt förekommande ord som vi har tränat på

* att kunna använda stor och liten bokstav rätt i olika ord och plats i en mening

 att skriva med tydlig och läsbar handstil på raden

* att använda dig av olika skrivstrategier

*

Tidsplanering

Detta arbete sträcker sig över läsåret 2019-2020.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: