Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ull och tovning

Skapad 2015-04-12 14:45 i Gruvrisskolan Falun
Arbetsområdet innehåller materiallära om ull och hur vi kan använda materialet i slöjden.
Grundskola 3 Slöjd
Att tova är att bestämma över fibrernas krympningsprocess och forma det till det man vill. Det kan vara både lätt och komplicerat beroende på vad man väljer att skapa. Vi kommer att prova på att tova på två sätt; med varmt vatten och såpa s.k.våttovning samt nåltovning med torr ull och filtnål.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

 • Att lära sig mer om naturmaterialet ull.
 • Att lära sig två olika tekniker av tovning; våt- och nåltovning.
 • Utifrån färg och form skapa olika föremål efter aktuellt tema såsom Pokemonbollar/figurer.

Centralt innehåll för arbetsområdet

Undervisning

Det här ska vi göra

1. Vi kommer att lära oss vad ull är, var den kommer ifrån och vad det finns för olika sorter, vilka egenskaper den har och vad en ullfiber är.

 

3  2. Du kommer att få prova på nåltovning, med filtnål och skumgummiplatta.   3. Du kommer att få prova på våttovning, med såpa och varmt

vavatten.

Under lektionen visar jag tekniken hur man tovar och vad som utmärker en bra kvalité för slöjdföremålet. Vi kommer att titta på några bildsekvenser kring ull och tovning genom läromedlet Slöjd.nu. Vi kommer att  inom olika teman och arbetsområden som är aktuella. 

Bedömning

Bedömning av det praktiska arbetet kommer att ske kontinuerligt genom observationer. Eleven kommer att bedömas utifrån sin förmåga att följa instruktioner, arbeta praktiskt självständigt och i samarbete med andra. 

För att nå målen på detta arbetsområde skall eleven:

 • Skapa alster av ull genom teknikerna att nåltova och våttova.
 • Veta var ullen kommer ifrån och vilka egenskaper den har. Uppfatta vad som händer med ullen när den tovas med filtnål eller används med varmt vatten och såpa.
 • Förstå vad som utmärker ett tovat arbete med god kvalité.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Ull och tovning

Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket Mer än godtagbara kunskaper
Genomförande (instruktioner)
Jag behöver visa att jag kan följa instruktioner och arbetsbeskrivningar.
Jag kan med viss hjälp följa en muntlig instruktion eller arbetsbeskrivning.
Jag kan till största del arbeta självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar.
Jag arbetar självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter.
Genomförande (tillvägagångssätt)
Jag gör som läraren säger utan att föreslå egna alternativ.
Jag kan med viss hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik.
Jag kan ofta ge förslag på lämplig arbetsmetod/teknik.
Jag väljer självständigt arbetsmetod/teknik.
Hantverksskicklighet och noggranhet
Jag behöver visa att jag kan arbeta med material, verktyg och olika tekniker. Nålar går gång på gång sönder. Ullen har inte filtat sig, dvs den ser likadan ut som från början sådär fluffig och lös.
Jag kan med viss hjälp arbeta med material, verktyg och tekniker. Men med varierande kvalité. = Nålar går ofta sönder. Ullen har inte filtat sig på flera ställen, dvs den ser likadan ut som från början sådär fluffig och lös.
Jag kan till största del uppvisa förmågan att arbeta med material, verktyg och tekniker som ger resultat med god kvalité. = Nålar går sällan av. Ullen filtar sig på flera ställen, dvs den har krympt, blivit hårdare och därmed mer hållbar.
Jag visar på mycket god förmåga att arbeta med material, verktyg och tekniker. Resultatet blir ett kvalificerat arbete med mycket god kvalité. = Nålar kan gå av, men i stort sett aldrig. Ullen filtar sig på alla ställena, dvs den har krympt, blivit riktigt hård och därmed hållbar med mycket god kvalité.
Förmåga att använda verktyg/redskap.
Jag behöver visa att jag kan välja rätt material och verktyg för arbetsuppgiften.
Jag kan med viss hjälp välja lämpliga verktyg som behövs för arbetsuppgiften.
Jag kan för det mesta välja lämpliga verktyg och kan hantera dessa så som jag tänkt mig.
Jag väljer självständigt verktyg och kan hantera dessa så som jag tänkt mig.
Värdering
 • Sl
Jag behöver visa att jag kan utvärdera mitt arbete.
Jag kan med viss hjälp berätta bra och mindre bra saker om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen i ord och bild.
Jag kan förklara och motivera olika steg i arbetsprocessen i ord och bild och använda slöjdspecifika ord.
Jag kan beskriva och ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen. God användning av slöjdspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: