Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkmusik från olika delar av världen

Skapad 2015-04-13 13:02 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Musik
...

Innehåll

Syften för arbetsområdet

Syften med arbetsområdet är att:

* få ökad kännedom om musik och dans från olika länder

* sjunga, spela och dansa något från dessa kulturer (i möjlig mån)

* träna på att samarbeta kring ett gemensamt tema

* träna på att muntligt redovisa ett arbete i grupp

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Undervisningens innehåll

Vi kommer under veckorna 16 - 21 att arbeta med utomeuropeisk folkmusik.

Ni är indelade i grupper som fördjupar sig i följande områden:

* Asien/ Ryssland

* Afrika

* Europa

* Sydamerika

* Nordamerika

 

Här följer några exempel på information ni kan söka efter:

* typiska instrument

* historisk bakgrund

* dans

* sång (texter, sångteknik, etc)

* eventuell koppling till religion 

Material finns i musiksalen samt på internet.

 

Lektionstiden ägnas under veckorna 2-5 åt fördjupningsarbete i grupp och under veckorna 6-7 åt redovisningar. 

Varje grupp förbereder en redovisning där samtliga gruppmedlemmar ska vara aktiva på något sätt. 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Bedömning och kunskapskrav (för år 6)

Jag bedömer följande:

* arbetet i grupp; hur aktivt man söker information, samt vilket ansvar man tar för gruppens gemensamma arbete

* redovisningen; hur aktiv är man i redovisningen, den muntliga framställningen, samt arbetets faktainnehåll

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  A 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  A 6
  Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  A 6
  Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser

Mu
Utomeuropeisk folkmusik

Rubrik 1

E
C
A
Arbetet i grupp
Eleven deltar i gruppens gemensamma arbete och söker, med viss hjälp, efter fakta till redovisningen.
Eleven deltar aktivt i gruppens gemensamma arbete och söker, på egen hand, efter fakta till redovisningen.
Eleven deltar mycket aktivt i gruppens gemensamma arbete, samt har en framåtdrivande funktion i gruppen. Eleven tar ett eget ansvar för att söka efter fakta till redovisningen och kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Redovisningen
Eleven deltar i den muntliga redovisningen med visst engagemang. Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på folkmusik från utomeuropeiska länder.
Eleven deltar i den muntliga redovisningen med relativt stort engagemang. Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på folkmusik från utomeuropeiska länder.
Eleven deltar i den muntliga redovisningen med stort engagemang. Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på folkmusik från utomeuropeiska länder.
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Mu
Utomeuropeisk folkmusik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: