Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdrag PT vt 17 år 8

Skapad 2015-04-13 16:41 i Irstaskolan Västerås Stad
Att planera två träningspass för en annan person, utifrån dennes förutsättningar. Därefter genomföra träningspassen, utvärdera och sammanfatta.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Detta arbetsområde handlar om att planera, genomföra och utvärdera fysiska aktiviteter.

Innehåll

Uppgiften

Uppgift:
Att planera och genomföra två träningspass för en annan person, med utgångspunkt från den personens förutsättningar och mål med träningen.
Ni kommer att bli indelade parvis, få en partner att genomföra uppgiften med. Ni jobbar tillsammans, men du skriver, motiverar och sammanfattar din inlämning individuellt.

Del A
Intervju - Du intervjuar din partner samt blir intervjuad av honom/henne.
Frågor som ska ingå: (sen får du självklart lägga till fler)
-Träningsbakgrund
-Hur van är du att träna?
-Vad tränar du? Hur ofta?
-Träningsmål: Varför tränar du? Vad vill du uppnå med din träning?  
-Vilken sorts träning tycker du är rolig? Finns det någon sorts träning som du helst undviker?
- Har du några skadeproblem eller andra medicinska bitar (t.ex. astma)  som jag behöver ta hänsyn till?
Skriv ner dina frågor och din partners svar i ett dokument.
Detta gör du på handledartiden den 24/4.

Planera därefter två träningspass för din partner.
Ett med inriktning mot kondition, och ett med inriktning mot styrka.
Utgå från din intervju.
Passet ska innehålla uppvärmning, huvuddel och nedvarvning.
Passet ska vara ca 50 minuter långt och alla instruktioner ska rymmas inom träningstiden.
Alla träningspass genomförs utomhus i skolans närområde. Passen ska vara anpassade efter din partner och du ska i din planering motivera och förklara varför du planerat som du gjort.
Planeringen gör du som en läxa under vecka 17-18, den ska skickas in till din idrottslärare senast 8 maj.

Del B
Genomförande - ni leder varandra i varsitt konditionspass och varsitt styrkepass, totalt 4 träningspass, vid 4 olika lektionstillfällen (8/5, 10/5, 15/5, 17/5 ). Ni är delaktiga, ombytta och aktiva vid alla 4 träningspassen. Du som är PT visar och stöttar genom att delta i övningarna. Gör en kort utvärdering tillsammans efter varje träningspass. Genomförandet är på lektionstid under 4 veckor.


Utvärdera och sammanfatta
Utvärdera tillsammans: Vad gick bra? Vad kunde gjorts annorlunda/bättre? Hjälp varandra, ge tips, råd och förslag.

Sammanfatta individuellt:
Titta på planeringen. Fundera igenom om det blev som du planerat.
Om det blev som planerat - Är du nöjd? Är du inte nöjd? Varför?
Om det inte blev som du planerat - Hur kommer det sig? Orsak? Gjorde du någon förändring? Blev det bättre eller sämre än vad du planerat?


Inlämning av uppgiften

Del A senast inlämnad 8 maj

Del B senast 22 maj.

Lämna in i tid, vi idrottslärare ska hinna läsa noga och sambedöma.


Bedömning sker dels av inlämnad uppgift - intervju, planering, utvärdering och sammanfattning, dels genom det aktiva genomförandet på lektionstid.
Kom ihåg att motivera det du skriver och dina svar (inte bara ja,nej, kanske). Skriv varför och koppla gärna till egna erfarenheter och fakta från seriösa källor(kom ihåg att ange din källa).


Uppgifter

 • Uppdrag PT - del A

 • Uppdrag PT - del B

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9

Matriser

Idh
Uppdrag PT

E
C
A
Planering
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt planera träning.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt planera träning. Ditt val av träningsform och intensitet matchar din partners förutsättningar och träningsmål på ett bra sätt. Du ger någon motivering till ditt träningsupplägg.
Du kan på ett väl fungerande sätt planera träning. Ditt val av träningsform och intensitet matchar din partners förutsättningar och träningsmål på ett mycket bra sätt. Du motiverar ditt upplägg väl utifrån dina kunskaper om träning och hälsa.
Genomförande
Du genomför uppgiften praktiskt. Du deltar aktivt i träningspassen.
Du genomför uppgiften med engagemang. Du deltar aktivt i träningspassen och visar goda praktiska färdigheter.
Du genomför uppgiften med stort engagemang. Du deltar aktivt i träningspassen och visar mycket goda praktiska färdigheter.
Utvärdering & sammanfattning
Du för enkla resonemang om hur träning påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Du ger ett exempel på hur hälsan påverkas på ett positivt sätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur träning påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Du ger tre exempel på hur hälsan påverkas på ett positivt sätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur träning påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Du ger minst tre exempel på hur hälsan påverkas på ett positivt sätt och utvecklar ditt resonemang i två av dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: