Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, Friluftsliv och Rörelse v.19-23 vt. 2016, åk 1 -3

Skapad 2015-04-14 12:03 i Gruvrisskolan Falun
Beskriver syfte, mål, innehåll och bedömning för innehållet i undervisningen i idrott och hälsa under v.19-23, för åk 1-3, Gruvrisskolan, Falun
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Under veckorna 19-23 kommer vi att arbeta med Rörelse, Friluftsliv och Utevistelse. Vi kommer att vara ute i skolans närmiljö, i skogen, på gräs och grusplaner. Vi kommer att träna rörelse genom olika , lekar, spel och andra fysiska aktiviteter utomhus. Vi kommer också att träna på olika former av friluftsliv.

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte; Du ska utveckla din förmåga 
          - att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
          - till allsidiga rörelser i olika fysiska sammanhang
          - att planera och genomföra olika fysiska aktiviteter och värdera fysika aktiviteter
          - att förebygga risker vid fysisk aktivitet, samt hantera nödsiuationer

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Konkretiserade mål

Du ska få träna;
-på att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika vår-och sommarförhållanden, i skogen och i skolans närområde
-din rörelseförmåga i olika typer av terräng och underlag och med hjälp av olika typer av redskap(bollar freesbees mm.) samt föremål från naturen.
-din förmåga att planera, genomföra och värdera olika fysiska aktiviteter, i olika utemiljöer
-din förmåga att förebygga risker vid olika typer av fysisk aktivitet, i utemiljöer

Avsnitt 3

Matriser

Idh
Bedömning utifrån Kunskapskrav Idrott och hälsa årskurs 6, med utgångspunkt från förväntad nivå i respektive åk.

Träningsnivå
E
C
A
Tränar för att nå nivå E
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Tränar för att nå nivå E
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Tränar för att nå nivå E.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Tränar för att nå nivå E
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: