Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Vikingatiden

Skapad 2015-04-14 18:52 i Lorensberga 4-6 Ludvika
Grundskola 5 Svenska Historia
Vikingatiden är en ganska kort, men spännande, tid i den svenska och nordiska historien - som du ska få lära dig om.

Innehåll

Du ska lära dig följande om vikingarna och vikingatiden:

När vikingatiden var

Hur livet var i vikingabyn och hur vikingarna levde och bodde

Hur det var att vara barn

Hur man delade in människorna i fria och trälar

Hur vikingarna reste ut i världen, handlade och knöt kontakter med andra länder

Hur vikingarna  gav sig ut på plundringståg

Vart vikingarnas resor gick

Birka

Runor och runskrift

Vilka spår som finns av vikingatiden idag

Ord och begrepp som är viktiga för att förstå och kunna samtala om vikingatiden.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Så här ska du arbeta för att lära dig om vikingatiden

 •  läsa om vikingatiden
 •  söka, samla och dokumentera fakta utifrån text och bild
 •  lyssna på när din lärare berättar
 •  titta på filmer ( anteckna )
 •  delta i samtal och diskussioner i klassen

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Resultatet av ditt skriftliga arbete kommer att bedömas
 • Skriftliga och muntliga kunskapsredovisningar

Matriser

Hi Sv
Vikingatiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ord och begrepp
Du har visat att du kan några ord och begrepp men behöver bli säkrare
Du har visat att du kan en del av de ord och begrepp som du arbetat med
Du har visat att du kan de flesta ord och begrepp som du arbetat med och du kan förklara dem på ett relativt utförligt sätt
Du har visat att du kan de ord och begrepp som du arbetat med och du kan förklara dem på ett utförligt sätt
Fakta om vikingatiden
Du har visat att du kan vissa fakta men behöver visa mer
Du har visat att du kan en del fakta om vikingatiden.
Du har visat att du kan en hel del fakta om det mesta och kan resonera en del kring dina kunskaper.
Du har visat att du kan mycket om vikingatiden och kan resonera kring dina kunskaper.
Skriftlig redogörelse om vikingatiden
Du har gjort en mycket enkel skriftlig presentation Du behöver utveckla din förmåga att göra skriftliga presentationer
Du har gjort en enkel skriftlig presentation där du berättar om vikingatiden.
Du har gjort en relativt utförlig skriftlig presentation där du berättar om vikingatiden.
Du har gjort en utförlig och noggrann skriftlig presentation där du beskriver vikingatiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: