Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi Bratteberg

Skapad 2015-04-15 08:32 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Samspelet mellan organismer m.m.
Grundskola 9 Biologi
Ekologi är vetenskapen om samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i, det vill säga samspelet mellan biotiska (levande) och abiotiska (icke-levande) faktorer.

I detta område kommer du få lära dig mer om hur vi studerar naturen.

Innehåll

Syfte

I kursplanen i biologi står det att undervisningen ska utveckla din förmåga att ...

Centralt innehåll

Det centrala innehållet tar upp områden så som...

Arbetsbeskrivning

Detta område handlar om sidorna 122-163 i biologiboken.
Du kommer under detta område att arbeta med både faktatexter (biologiboken), ordlistan med ekologibegrepp och praktiska övningar kopplade till ekologiområdet.

Efter detta område ska du:
- Kunna beskriva och förklara fotosyntesen.
- Kunna beskriva och förklara förbränning/cellandning.
- Kunna beskriva kolets kretslopp i fotosyntesen och cellandningen.
- Kunna använda begreppslistan med begrepp kopplade till ekologin. 
- Kunna rita och förklara näringskedjor och näringsvävar.
- Kunna förklara vad ett ekosystem är.
- Med given fakta om ekosystem kunna resonera om dessa och kunna dra slutsatser utifrån faktorer som påverkar ekosystem.

 
Bedömning av dina kunskaper görs genom hur väl du
- använder dig av biologins begrepp och förklaringsmodeller

Du kommer få visa dina kunskaper under praktiska övningar och vid ett skriftligt prov alternativt inlämning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav

Fakta, begrepp och användning

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Ny aspekt
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: