Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text 2019

Skapad 2015-04-15 11:05 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi kommer att jobba med samhällets fundament, vad är statens roll för individen, familjen och samhället? Vi analyserar och fördjupar våra kunskaper om hur ett samhälle existerar och hanterar sina medborgare.
Grundskola 7 – 9 Historia Samhällskunskap

Vi kommer att jobba med samhällets fundament, vad är statens roll för individen, familjen och samhället? Smith och Marx, två namn som påverkar samhället

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer fokusera på häftet om sociala försäkringar, besvara frågor utifrån text är huvudsaklig uppgift.

Sedan går vi vidare med en fördjupande uppgift om socialförsäkringar och ideologier där man kan visa mer innehåll och reflektioner!

Bedömning av arbetsområdet:

  • Inlämning fördjupning Ideologier, här finns stort utrymme för diskussion och reflektion. Det är i detta moment du får chans att ventilera och reflektera: 
  • Argumentation, för och emot ideologierna Liberalism/Socialism. Exemplifiering lokalt och globalt
  • Användning av begrepp: Ideologierna ( se sammandrag ideologier på Mina studier/ anteckningar från genomgång)- Liberalism och Socialism, ekonomiskt kretslopp, privat sektor, offentlig sektor
  • Slutsatser, sammantagen överblick och egen sammanfattning

Arbetstid

v. 18      Momentet Social Försäkringar

             EGAR med texten och besvarandet av frågor

v. 19  Avslut på texten och frågorna, start förjdupningsarbete

v.20  Fördjupnings arbete: Argumenterande text

v.21  EGAR

       Feedback fås till sista veckan

v.22 Avslut Fördjupnings arbete: Argumenterande text

 

Matriser

Hi Sh
Bedömnings nivåer

Syfte
Centralt innehåll
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Kunskaper och Begrepp
Använder relevanta formuleringar korrekt: Begrepp
Sh Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp
Sh 7-9 Politiska och ekonomiska begrepp som förtydligar sakfrågor.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Reflektion och analysförmåga
Politikens påverkan för individ och samhället
Sh Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Sh 7-9 Samhällsresurser och fördelning Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra Beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra Beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer
Internationelt perspektivt
Kopplingar till omvärlden och olika alternativ
Sh Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Sh 7-9 Välfärdslösningar och kopplingar till andra länders förutsättningar/lösningar.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv Beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv. Beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv Beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Argumentation
Ställningstagande byggt på resonemang och argument! För och emot, +/- med ideologier i samhället.
Sh Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Svensk välfärd och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet,pensionssystemet eller arbetslöshetsförsäkringen. Ideologiers skillnader för ekonomin
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter Enkla resonemang och till viss del underbyggda argument. Ger några exempel för eller emot
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument Du och kan i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Du ger några exempel som är för och emot.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument Du kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Ger tydligt flera för och mot exempel.
Överblick/Slutsatser
Förståelse för samhällets funktioner. Du ser samband och kan sammanfatta dina resonemang
Sh Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Samhällsresurser och fördelning Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: