Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Billy Elliot" klass 8B

Skapad 2015-04-15 11:56 i Åsaskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Läsning av boken Billy Elliot på engelska. Skriva en sammanfattning eller återberätta muntligt för mig.
Grundskola 8 Engelska
Vi ska läsa en bok som heter " Billy Elliot" som handlar om en tonårig kille som föredrar att dansa ballet istället att boxas. Vilka val har han? Kan man alltid välja själv?

Självklart är syftet främst att läsa en skönlitterär bok, för att träna på läsförståelsen och därefter redovisa genom att skriva en sammanfattning, vilket övar på skrivandet i engelska alternativt återberätta för mig, vilket övar på det muntliga. Men jag vill också att man tänker på fördomar som finns i samhället om människor som inte följer "normen"... och straffas pojkar hårdare socialt om man inte följer rådande normer?

Innehåll

Billy Elliot HT 2018

Dessa förmågor kommer du att arbeta med:

Bedömning

Jag kommer att bedöma din läsning, om du t ex  läser med flyt, hur mycket du förstår av vad du läser och hur dina språkliga strategier är när du läser. Med språkliga strategier menas att jag vill se hur du går vidare med en text när du fastnar på t ex ett ord. Vad gör du då? 

Vidare kommer du att skriva en sammanfattning på boken och svara på lite frågor till texten på engelska. Jag bedömer där din förmåga att uttrycka dig skriftligt. Har du ett enkelt språk eller använder du dig av avancerade ord? Har du anpassat din text till en mottagare? Är det flyt i texten/pratet? Etc

 

 • Under veckorna 37-40 kommer du att läsa boken Billy Elliot på engelska.   
 • Eftersom du ska skriva en sammanfattning om boken efter du har läst den och även svara på lite frågor till texten är det bra om du antecknar lite under tiden du läser (läslogg) så att dessa anteckningar kan vara ett stöd för dig senare när du gör själva skrivuppgiften. 
 • Inför vecka 39 ska du ha läst ut boken! Använd lektionstiden väl!  
 • Under v 40 kommer vi att tillsammans se filmen Billy Elliot. 
 • Viktigt att du hänger med i filmen då vi kommer att ha en åtföljande diskussion kring filmen efteråt. 

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En

Matriser

En
Matris för Billy Elliot

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
 • En
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i i lätttillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Skriva
 • En
 • En
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriva
 • En
 • En
 • En
För att förtydliga och variera sin skriftliga kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin skriftliga kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin skriftliga kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Skriva
 • En
 • En
 • En
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
 • En
 • En
 • En
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Bedömningsfrågor
Kan eleven göra sig förstådd? Är meningsstrukturerna enkla och likartade? Är språket enkelt och elimentärt, och kretsar mestadels kring ämnen som utgår ifrån eleven? Använder eleven sig bara av några få, enkla grammatiska strukturer och satsmönster? Är det mycket grundläggande nivå på verbanvändingen? (ex samma tempus rakt igenom) Få kongruensfel? Binds meningar och fraser mestadels samman med och och eller? (en viss strukturell störning får finnas, ex felaktig användning av pronomen, interpunktion mm.) Viss vilja att berätta finns men texten är hackig. Har eleven i någon mån anpassat uppgiften efter syfte, mottagare och situation? (hälsningsfraser, avslut, stilnivå, artikulation och talhastighet) (några rätt) Använder sig eleven i huvudsak av fungerande strategier, som i viss mån löser kommunikativa problem och förbättrar interaktionen?
Är meningsstrukturerna i viss mån varierade, dvs beskriver, berättar och förklarar eleven? Hålls innehållet ändå på en ganska generell nivå? Är variationen av verb begränsad? Är verbhanteringen och stavningen god och väl fungerande, men språket fortsatt enkelt? Finns en röd tråd? Finns ett fungerande sammanhang? Finns struktur? Binds meningar och fraser samman med bla men och därför att, som skapar viss flyt och ett visst utvecklat resonemang som för texten framåt? Något större vilja att berätta finns och texten har visst flyt. Har eleven i viss mån anpassat uppgiften efter syfte, mottagare och situation? (hälsningsfraser, avslut, stilnivå, artikulation och talhastighet) Använder sig eleven av fungerande strategier som löser kommunikativa problem och förbättrar interaktionen? Kommer eleven klara sig i sociala sammanhang, genom att använda lämpliga språkliga uttryck? (fler rätt) C+A lika Har eleven i viss mån anpassat uppgiften efter syfte, mottagare och situation? (hälsningsfraser, avslut, stilnivå, artikulation och talhastighet) Använder sig eleven av fungerande strategier som löser kommunikativa problem och förbättrar interaktionen?
Finns egna åsikter och erfarenheter, uttryck och synonymer som bidrar till en väl sammanhållen text? Fungerar den formella strukturen i huvudsak felfritt? Finns en röd tråd? Finns ett fungerande sammanhang? Finns struktur? Binds meningar och fraser samman med bla men och därför att, som skapar viss flyt och ett visst utvecklat resonemang som för texten framåt? Vilja att berätta finns och texten flyter obehindrat på, med ett nyanserat språk, omskrivningar, ändamålsenligt vokabulär. Har eleven i viss mån anpassat uppgiften efter syfte, mottagare och situation? (hälsningsfraser, avslut, stilnivå, artikulation och talhastighet) Kan eleven formulera sina tankar och uttrycka sig tämligen ohindrat på engelska utan att behöva använda sig av andra strategier? Förmår eleven att förbättra interaktionen och föra kommunikationen framåt på ett konstruktivt sätt? Kommer eleven klara sig i sociala sammanhang, genom att använda lämpliga språkliga uttryck? (fler rätt) C+A lika
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: