Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen

Skapad 2015-04-15 20:48 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 8 Religionskunskap

Hinduismen är en av världens äldsta religioner. Möjligen började den i en kultur som blomstrade för mer än 4000 år sedan. Någon lär ha sagt att det finns lika många varianter av Hinduism som det finns Hinduer, idag finns det ungefär en miljard Hinduer i världen, de flesta av dem lever i Indien. Begreppet Hinduism började användas av européer på 1700 talet, Hinduer pratar om santana d harma (den eviga lagen), när de beskriver sin religion. Det finns igen grundare eller första hindu enligt den eviga lagen. Gemensamt för alla Hinduer är att se kon som ett särskilt djur.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Tid

V.15-18

Arbetsform

Förläsning/genomgång, klassrumsdiskussioner, film.

arbeta med analys/jämförelser mellan hinduismen och de andra världsreligionerna.

Examination/Bedömning

Du kommer att  bedömas under våra diskussioner och arbetet med analys/jämförelser.

 

Prov - genomförs med hjälp av "livlina".

 

 

 

 

 

Matriser

Re
Hinduismen

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Världsreligionerna
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna Du beskriver centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna Du förklarar och visar på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna. Du förklarar och visar på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & Skillnader
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur individer kan formas av religioner och andra livsåskådningar.
Undersöka
Du kan undersöka hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. Beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Reflektion
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumenterade kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Begrepp
Du använder etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du använder etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Söka information
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer källor på ett väl fungerande sätt. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: