Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen i siffror 2016

Skapad 2015-04-16 08:22 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Genom att ta reda på och sammanställa data och information ska du kunna göra dig en bild av ett land. Du ska sedan utifrån detta dra slutsatser, se samband samt göra en prognos för framtiden. Du ska öva dig på att söka information och kritiskt granska olika källor, tolka dess innehåll och värdera dem.
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap Geografi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Arbetssätt

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Gemensamma diskussioner där vi tränar på att resonera och dra slutsatser tillsammans utifrån givna data. Arbetsområdet kommer avslutas med en individuell uppgift om ett land som ni tar reda på data och information om, gör en analys och resonerar kring.

Du ska öva dig på att förhålla dig kritiskt till olika källor genom att ställa frågor till avsändaren angående syfte och budskap. 

 

Matriser

Sh Ge
Världen i siffor 2016

F
E
C
A
Kunskaper och förmåga att använda sig av geografiska begrepp
Du har ännu inte visat på grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur eller att du kan använda dig av geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar på grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar även att du kan använda dig av geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar på goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar även att du kan använda dig av geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar på mycket goda kunskaper ex om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar även att du kan använda dig av geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Du har ännu inte visat att du kan resonera på ett grundläggande sätt genom att peka på enstaka orsaker och följder, visa på enklare samband och kunna göra grundläggande analyser utifrån till viss del lämplig data.
Du kan resonera på ett grundläggande sätt genom att peka på enstaka orsaker och följder, visa på enklare samband och kunna göra grundläggande analyser utifrån till viss del lämplig data.
Du kan resonera på ett relativt väl fungerande sätt genom att peka på flertalet orsaker och följder, visa på utvecklade samband och kunna göra utvecklade analyser utifrån lämplig data.
Du kan resonera på ett väl fungerande sätt genom att peka på flera orsaker och följder, visa på väl utvecklade samband och kunna göra väl utvecklade analyser utifrån väl utvald data.
Informationssökning och källkritik
Du har ännu inte visat att du kan söka information om ditt land och använda dig av olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt. Du har heller inte visat att du utifrån detta kan föra resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du har visat att du kan söka information om ditt land och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sättoch för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du har visat att du kan söka information om ditt land och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du har visat att du kan söka information om ditt land och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: