Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet.

Skapad 2015-04-17 13:33 i Gunnarsgårdens förskola Ale
Skapande verksamhet. Vår tanke är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga inom området bild och form och känna glädje i att skapa. Vi vill att alla ska hitta sitt eget uttryck och möjlighet till skapande ska ges både inom och utomhus. Vidare vill vi att barnen ska få pröva olika material och uttryckssätt.
Förskola
Skapande verksamhet.

Vår tanke är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga inom området bild och form och känna glädje i att skapa. Vi vill att alla ska hitta sitt eget uttryck och möjlighet till skapande ska ges både inom och utomhus. Vidare vill vi att barnen ska få pröva olika material och uttryckssätt.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen


-Var befinner vi oss just nu?

Vi vill väcka barnens nyfikenhet kring skapandet och utveckla deras tillit till sin egen förmåga när det gäller att utforska olika material och tekniker.

Vi vill att barnen ska få materialkännedom eller fördjupat materialkännedom och upptäcka olika sorters tekniker.

Vi vill kunna synliggöra barnets eget uttryck.


-Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu?

Barnen är nyfikna och vill gärna pröva på olika sätt att skapa och bestämma vad de ska göra.


-Vad kan/vet barnen om detta?

Många av barnen vill gärna skapa med hjälp av färger, lim och glitter.


-Speciella behov att ta hänsyn till

Åldersskillnaden mellan 1-3 år gör att vi får anpassa våra aktiviteter, alla kan inte göra allt samtidigt utan vi får vrida och vränga på de olika aktiviteterna för att det ska passa respektive barn.

Vi delar in barnen i mindre grupper för att kunna tillgodose alla barns behov.


-Intressen

För tillfället är det naturen och djur som hägrar. Många av barnen vill också skapa alster för att ta med hem.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Mycket material ska vara tillgängligt för barnen, så att barnen kan skapa på eget initiativ när de vill. Vi vill att skapandet ska ske både vid spontana tillfällen och vid styrda aktiviteter.

Förberedelser: Vi ser till att det finns material tillgängligt och tar fram material till styrda aktiviteter tillsammans med barnen.

Aktiviteten: Skapandet sker på barnens eget initiativ och i planerade smågrupper. Pedagogen ser till att tillföra nytt material och hjälper barnen att hitta metoder och tekniker för att använda olika sorters material.

Tillsammans med barnen dokumenterar vi och reflekterar över aktiviteterna vi gjort.

Efterarbete: Pedagogen är uppmärksam på vad barnen lär sig och vad de är intresserade av och planerar nästa aktivitet utifrån det.

Dokumentation: Vi dokumenterar tillsammans med barnen genom att ta kort och filma, samt intervjuer under tiden arbetet fortskrider. Dokumentationen synliggörs via Unikum, PicCollage, Imovie och fotoramen i hallen samt den analoga kalendern.

Föräldrasamverkan: Vi visar gärna föräldrarna in på avdelningen där de kan se alstren i verkligheten, samt att de får information om vad och hur vi gör via månadsblad och dokumentationen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: