👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TID + ADDITION och SUBTRAKTION vt-18

Skapad 2015-04-18 09:22 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Nytt år! Vi behöver ha koll på tiden! År, månader, veckor, ´dygn, timmar, minuter och sekunder. Vi behöver kunna klockan! Vi behöver också bli allt säkrare på att addera och subtrahera!

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla förmågan att
- lösa problem
- använda och se samband mellan matematiska begrepp
- välja och genomföra lämplig metod
- föra matematiska resonemang
- kommunicera muntligt och skriftligt

Innehåll

år, månad, vecka, dygn, timme , minut, sekund

läsa och skriva datum på olika sätt

avläsa klockan och skriva klockslag digitalt och analogt

räkna med begreppen tidigare och senare utifrån ett visst klockslag

räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag

läsa av tidtabeller

addera och subtrahera
inom talområdet 0 – 10 000

räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt

tecknet för ungefär lika med

använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

Genomförande

Vi har genomgångar och samtalar om vårt arbete. När vi tränar använder vi Matteborgen, kapitel 6 och 7. Någon gång använder vi Matematikportalen. Vi fortsätter att ha 5-minutare en gång i veckan för att bli allt säkrare på multiplikationstabellen.
 Det blir läxa i matematik 2 - 3 dagar/vecka, se veckoplanering.

Ord: år, skottår, månad, vecka, dygn, timme, minut, sekund, analog tid, digital tid, datum, tidsskillnad, tidtabell, rimligt, addition, subtraktion, addera, subtrahera, term, summa, differens, skillnad, ungefär lika med, avrunda, fler - färre, tidigare - senare

Tid: vecka 3-7, 9-10

Redovisning

Du ska använda områdets matematiska ord så mycket som möjligt när vi arbetar och samtalar. Du ska lämna in ditt häfte till rättning minst en gång per vecka. När vi är klara med de gröna sidorna gör vi en diagnos, repeterar sådant som fallit i glömska. Efter kapitel 6 blir det en mindre provräkning, ganska lik diagnosen. Efter kapitel 7 blir det en provräkning som innehåller problemuppgifter med addition, subtraktion och tidsskillnad.

Matriser

Ma
Bedömningen gäller förmågan att lösa problem

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Du kan ibland lösa enkla problem genom att välja ett sätt som kan leda till en lösning. Du kan beskriva vad du gör.
Du kan lösa enkla problem genom att välja ett sätt som passar. Det blir oftast rätt. Du kan beskriva vad och hur du gör.
Du kan lösa enkla problem genom att välja ett sätt som passar. Det blir rätt. Du kan förklara vad och hur du gör och tala om varför du valt att göra så.