Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme Samspel människa, samhälle och natur, vecka 10-15

Skapad 2015-04-20 15:28 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Detta arbetsområde består av en grundkurs i geografi samt av en analys av ett världens fattiga länder. Arbetsområdet omfattar dessutom en individuell fördjupningsuppgift där du ges möjlighet att fundera över framtidscenarion och lösningar.
Grundskola 9 Geografi Historia Samhällskunskap

Detta arbete handlar mycket om samspelet mellan människa, samhälle och natur. I ditt arbete kommer du att få möjlighet att fördjupa dina kunskaper i ett av världens fattigare länder. Du kommer också att få fundera över vår gemensamma framtid!

Innehåll

Material

Arbetets upplägg och beskrivning finner du i iTunesU-kursen "Sme Samspel människa, samhälle och natur" som ligger på Smedingeskolans kanal. 

Ev. skriftliga inlämningar sker via Showbie. 

Syfte

Vi utgår från följande syften: 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Centralt innehåll

 Vi jobbar med följande centralt innehåll från ämnena geografi, historia och samhällskunskap. 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Bedömning

 Geografi

 •  Samspel människa, samhälle & natur - föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Geografiska begrepp.
 • Geografiska mönster för varor & tjänster -  var olika varor och tjänster produceras och konsumeras.
 • Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker - undersöka omvärlden och använda då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. 
 • Namngeografi - världsdelarnas namngeografi. 
 • Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar - resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

Samhällskunskap

 • Samhällsstrukturer
 • Undersöka strukturer i samhället -  undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Använda begrepp
 • Värdera & uttrycka ståndpunkter
 • Undersöka samhällsfrågor
 • Mänskliga rättigheter -  hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
 • Demokrati -  kunskaper om demokratiska värden och processer. 
 • Information & källor -  söka information och använder då olika källor. Resonerar om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Historia

 • Undersöka utvecklingslinjer och fortsätta utvecklingslinjer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: