Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåne

Skapad 2015-04-20 17:43 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer under v.17-23 jobba ämnesöverskridande med temat Skåne. Vi kommer använda oss av kartor, faktaböcker, arbetsblad och internet för att lära oss om Skånes städer, sjöar, åar och öar. Vi kommer lära oss om hur man försörjer sig i Skåne och vilka sevärdheter som finns. Vilken är Skånes landskapsblomma? Landskapsdjur? Vi kommer också att lära oss mer om vår hemkommun Lund. Vi kommer skriva faktatexter, rita och jobba med olika arbetsblad - tillsammans kommer detta material bli din bok om Skåne. Arbetsområdet avslutas med att alla elever i årskurs 3 åker på en Skåneresa!
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
Nu kommer du att få lära dig mer om det landskap du bor i - Skåne!

Innehåll

 

 

Hur och vad ska vi jobba med?

 • Skåne i Norden
 • städer
 • sjöar, åar, öar
 • Skånes natur
 • hemortens historia 
 • landskapsdjur 
 • landskapsblomma
 • landskapsvapen
 • Skånes flagga
 • kända skåningar
 • maträtter
 • sevärdheter
 • försörjning/yrken
 • Lund
 • Skåneresa för barnen i årskurs 3

Vi kommer ta del av fakta, bilder, film och kartor när vi lär oss om Skåne. Allt vi gör kommer sättas ihop till en bok. 

Hur och vad ska bedömas?

 • Du ska känna till namnet på några Skånska städer, platser och sjöar/vatten 
 • Du ska veta vilket som är Skånes landskapsdjur respektive landskapsblomma
 • Du ska kunna peka ut Skåne på en karta 
 • Du ska kunna skriva en faktatext enligt angiven struktur
 • Du ska utifrån respons kunna bearbeta och förbättra din text
 • Du ska kunna namnge minst 2 yrken som utövas i närområdet 
 • Du ska kunna ange någon/några viktiga samhällsfunktioner 
 • Du ska kunna några fakta om din hemkommun

Du kommer bedömas genom ditt arbete på lektionerna och genom dina texter/bilder. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: