👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Design - "Irriterande produkter"

Skapad 2015-04-20 21:54 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Teknik

Irriterande produkter - prylar Det finns många ”prylar” som är bra, ändamålsenliga och användarvänliga. Det finns också många prylar är ändamålsenliga men svåra att använda. Sådana här ”irriterande prylar” skulle kunna vara konstruerade på ett annat sätt och därmed dämpa irritationen över dem. De kanske till och med skulle bli använda mer och oftare!

Innehåll

Uppgift

Irriterande produkter - prylar

 

Det finns många ”prylar” som är bra, ändamålsenliga och användarvänliga.

Det finns också många prylar är ändamålsenliga men svåra att använda. Sådana här ”irriterande prylar” skulle kunna vara konstruerade på ett annat sätt och därmed dämpa irritationen över dem.

 De kanske till och med skulle bli använda mer och oftare!

 

Er uppgift är att förändra ”omdesigna”, och göra bättre funktionsduglig, en produkt (ingen digital) som ni irriterar er på. Det kan vara någon produkt från hemmet, t ex köket, något som du använder på din fritid, något från skolan … ja precis vad som helst som ni tycker behöver förbättras.

 

Ni får använda digitala hjälpmedel, ritprogram, eller av fysiska hjälpmedel som papper och penna, det bestämmer ni själva.

För att förbättra produkten skall ni försöka använda er av återvinningsmaterial, alltså ni skall använda er av tanken RECYCLING DESIGN.

 

Arbetet redovisar ni i form av en presentation inför klassen samt att den mailas till mig på eva.gunnarsson@kungsbacka.se

 

Presentationen skall innehålla bilder och besvarat följande punkter…

·         - - Hur den valda produkten är uppbyggd samt hur ingående tekniska delar samverkar för att fungera.

·         -- Varför den behöver förändras.

·          -- Hur ni har förändrat produkten.

·        --  Vilket material den valda produkten består av samt vilket material (se gärna för terminoligin i ”Puls Teknik” s. 21 (gul bok)) ni har valt till den omdesignade produkten och varför ni valt det materialet.

·         -- Foto på en eventuell prototyp av er omdesignade produkt.

·         -- Ritning, digital eller handgjord, på er omdesignade produkt.

·         --En redovisning hur den omdesignade produkten kan påverka människan, samhället och miljön.

·         --Spara ert arbete i ”cybern” så att alla i gruppen kan ta del av det.

·         --Efter varje arbetspass med gruppen ska ni skriva en kort personlig logg om vad ni gjort på det passet samt vad ni lärt er. Lämna in detta på unikum.

 

 

Deadline. fred. v.42  ….Då börjar vi med redovisningar v.43

Uppgifter

 • Loggar

 • Ex. på irriterande produkter

 • Text design

 • Matris

Matriser

Tk

**Förmågorna i Teknik**

 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga
 • Tk
 • Tk
1) Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med (…) användning av ämnesspecifika begrepp beskriva (…) för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och (...) Redovisar med rätt begrepp hur den valda produkten är uppbyggd och fungerar. Redovisar varför den behöver förändras och hur den då kommer att fungera.
viss hur enkelt identifierbara delar samverkar
relativt god hur ingående delar samverkar
god hur ingående delar samverkar och visar då på andra liknande lösningar.
2) Eleven för (…) underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Förklarar materialvalet både på den befintliga produkten samt på den "omdesignade" produkten. Motiverar materialvalet till den nya produkten.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Förmåga
 • Tk
 • Tk
3) Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och (…) möjliga idéer till lösningar samt utforma (…) fysiska eller digitala modeller. Prototyp av den "omdesignade" produkten.
pröva enkla
pröva och ompröva utvecklade
systematiskt pröva och ompröva välutvecklade och genomarbetade
4) Under arbetsprocessen (...) Hur väl ni arbetar i gruppen med att bidra med idéer samt förbättra dessa.
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
5) Eleven gör (…) dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet (…) synliggjord. Ritning, digital eller "handgjord" på den "omdesignade" produkten.
enkla till viss del är
utvecklade är relativt väl
välutvecklade är väl
Förmåga
 • Tk
 • Tk
6) Eleven kan föra (…) resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
7) Eleven kan föra (…) resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Redovisar hur den "omdesignade" produkten påverkar människan, samhället och miljön bättre eller eventuellt sämre.
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda