👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa År 5

Skapad 2015-04-22 08:44 i Skulltorps skola F-5 Partille
Lpp för Skulltorpsskolan år 5, ht-2016 och vt-2017. Europas länder
Grundskola 5 Historia Geografi Svenska
I år ska vi göra en resa genom Europa. Vi ska lära oss Europas olika länder och dess huvudstäder. Det finns mycket spännande sevärdheter och många olika naturtyper som vi ska titta närmare på. Vi kommer att stöta på många viktiga historiska händelser i Europa. I och med att vi samtalar om boken så repeterar vi de olika ordklasserna och böjningar i olika tempusformer.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Geografi - Europas länder

Historia - Viktiga historiska händelser i Europa.

Svenska: Ordklasser och tempusformer.

Elevgrupp

År 5

Tid/tidsperiod

Ht-22-VT-23

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor. Nu ska vi ta reda på hur det ser ut runt om i Europa. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

När vi har arbetat med det här arbetsområdet skall du

 • kunna namn och läge på Europas länder
 • kunna större orter, berg och vatten
 • kunna avläsa en karta
 • kunna centrala geografiska ord och begrepp

Undervisning/detta ska vi göra

Vi ska läsa boken Fröken Europa. Samtala kring den. Vi kommer också att skriva om Europas länder och varje elev ska fördjupa sig i ett genom att göra en Google presentation. Vi tittar på filmer om Europa på SLI.se

Vi arbetar med seterra.se och i samband med att länderna kommer upp i boken arbetar vi med landets karta.

Vi använder oss av Kahoot för att befästa kunskaperna på ett lustfyllt sätt.

Bedömning/detta ska vi bedöma

Du ska

 • kunna namnge och veta minst 5 länders position på Europakartan
 • kunna dessa länders huvudstäder
 • kunna de största och mest välkända bergen och floderna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6