Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2015-04-22 11:16 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Fysik Biologi
Vad är energi? Vilka olika energikällor finns det?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla din förmåga att fundera över fördelar/nackdelar med olika energikällor 

Bedömning - vad och hur

VAD:

 • vad energi är
 • ge ex. på olika energikällor
 • skillnaden mellan fossila och förnybara energikällor
 • förklara hur någon energikälla fungerar
 • några nackdelar/fördelar med några olika energikällor
 • Sveriges fördelning av energikällor
 • varför uppladdningsbara batterier är bättre än vanliga batterier
 • ämnesspefika ord och begrepp

HUR:

Elevernas förslag ska stå här ....

Undervisning och arbetsformer

Arbete i helklass, pararbete, filmer samt olika texter om energi. Läromedel: Boken om fysik och kemi,

material från Naturskyddsföreningen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: