Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska (Partille)

Skapad 2015-04-22 11:17 i Skulltorps skola Partille
Grundskola 5 Engelska
Det här året i Champ 5 kommer nya dörrar att öppnas. Du kommer att hjälpa ett spöke ut ur fängelset. Du kommer att besöka Storbritannien, Irland och USA. Du kommer att läsa om kända och intressanta personer. Du kommer att arbeta med grammatik,ordövningar,korsord och annat spännande. Genom att arbeta med textbook och workbook samt Bingel kommer du att utveckla din engelska.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Engelska

Elevgrupp

Klass 5

Tid/tidsperiod

HT- 20-VT 21

Syfte

Vilka delar av syftet arbetar vi med nu?

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Här kan du koppla direkt från läroplanen ur det centrala innehållet.

Mål/ Delmål

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du visa att du har utvecklat din förmåga att:

Kunna använda dig av hälsningsfraser. (Hi,Hello,How are you?)

Kunna berätta om dig själv och din familj i tal och skrift. (Berätta för en kompis. Skriva brev.)

Kunna läsa och förstå innehållet i elevnära texter.

Kunna använda dig av frågeord. Ställa frågor och svara på frågor.

 

Detta skall vi göra i skolan:

Vi kommer att använda oss av boken Champ 5. Vi kommer att läsa texter högt och översätta de till svenska.  Vi kommer att arbeta med läsförståelse. Vi kommer att ha olika muntliga övningar i mindre och större grupper. Vi kommer att lyssna på texter/dialoger och träna hörförståelse. Vi kommer att skriva brev till varandra. Vi kommer att skriva beskrivningar av olika rum, personer och saker. Vi kommer att arbeta med grundläggande grammatik. Vi kommer också att använda oss av glosor.eu samt Bingel.

 

Bedömning/detta ska vi bedöma

Jag kommer att titta på hur många nya ord du har lärt dig.

Jag kommer att titta på hur väl du skriver ett brev.

Jag kommer att lyssna på hur du läser bekanta texter.

Jag kommer att lyssna på hur du talar på engelska. Tex berättar om dig själv och din familj.

Hur du använder dig av olika artighetsfraser/hälsningsfraser.

Jag kommer att titta på hur du använder dig av frågeorden och hur du svarar på frågor.

Jag kommer att titta på din läsförståelse. Hur mycket du förstår i en text och hur du kan återberätta innehållet i texten.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: