👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drömrum

Skapad 2015-04-23 06:15 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Ett ämnesövergripande projekt där eleverna har i uppgift att bygga sitt drömrum efter givna förutsättningar. Arbetet omfattar ämnena matematik och teknik.
Grundskola 6 Matematik Teknik

Innehåll

Din uppgift är att göra en skalenlig model av ditt valda rum med hjälp av egna skisser och ritningar. Du skall mäta upp ett rum och göra en skiss av rummet för att sedan göra en skalenlig ritning av rummet i skala 1:20. Du ska kunna använda sig av begreppet skala och kunna räkna om givna mått i för att konstruera skalenliga modeller av vardagsföremål. Du ska sedan bygga en modell i skala 1:20 och inreda efter dina önskemål. I rummet ska en lösning för uppvärmning och ett genomtänkt elektrisk system finnas. Du ska kunna presentera ditt arbete muntligt och skriftligt och motivera dina val.

Undervisningen

Vi kommer under några veckor arbeta intensivt med ritningar och konstruktion av ditt drömrum.

Bedömning

Vid bedömning tas hänsyn till följande:

 • Att rummet och möblerna är tillverkade i skala 1:20.
 • Hur välarbetat och detaljerat rum och möbler är.
 • Kreativa och innovativa lösningar i inredningen.
 • Att du arbetat självständigt och hur du konstruerat möbler mm.
 • Hur du valt att konstruera dina möbler för att de skall vara stabila och hållbara.

 

Som en avslutning av projektet skall rummen ställas ut och en skriftlig redovisning av tankarna bakom rummet presenteras.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Ma Tk
Drömhuset

Teknik

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Tekniska konstruktioner
Kan genomföra en teknisk konstruktion med stöd av en skiss,ritning eller annan instruktion.
Undersöker teknik på ett praktiskt sätt med rätt redskap. Använder redskapen på ett säkert och riktigt sätt. Motiverar val av material, redskap och utformning. Beskriver konstruktionen med relevanta begrepp och termer.
Visar god förmåga att ta egna initiativ och hitta alternativa lösningar samt självständigt lösa mer komplicerade tekniska problem. Modellen visar noggrannhet, hållbarhet och design.

Matematik

Lägre kvalitet
Högre kvalitet