Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Djuren på bondgården"

Skapad 2015-04-23 11:33 i Hertingsskolan Falkenberg
"Nosa" på fakta om och känna till några av våra vanligaste djur på bondgården.
Grundskola F – 6 NO (år 1-3)

Mål för barnet Känna till och namnge några av våra vanligaste djur på bondgården. Känna till vad djurens familjemedlemmar heter Känna till djurens läten Känna till vilken nytta/ vad får vi av djuren Känna till vad djuren äter Känna till var djuren bor

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågor att öva på

(se LPP för språklek)

BERÄTTA

 • Berättar i mindre eller större grupp
 • Lyssnar koncentrerat
 • Samtalar med någon om vardagliga händelser
 • Samtalar i grupp om både egna och andras upplevelser eller om aktuella händelser
 • Återger sagor och berättelse
LÄS               
 • Lyssna aktivt

SKRIVA

 • Kopiera bokstäver och ord i omgivningen
 • använder en tidig form av upptäckarskrivande (kopplarljud till bokstav)
 • använda och koppla ihop flera bokstäver med bokstavsljuden

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och

Utvärderingen - vad och hur

Undervisning och arbetsformer

 • "Brainstorm" ta del av barnens egna erfarenheter
 • Söka fakta i böcker och med hjälp av digitala verktyg
 • Film
 • Samtala/berätta och lyssna på sagor och fakta om djur. 
 • Rita, måla, skriva egna små faktaböcker/händelseböcker om djuren på bondgården
 • Studiebesök utflykt till bondgården
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: