Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal 5B

Skapad 2015-04-28 09:06 i Ödmarks skola Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Vi tränar oss på att avrunda decimaltal till närmaste heltal, för att senare kunna räkna på ett ungefär. Vi kommer också att träna oss på att addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Decimaltal

Mål:

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
Du kan:
- avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal.
- addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
- avgöra om dina uträkningar är rimliga.
- avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: