Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Varlaskolan Surt och Basiskt år 7

Skapad 2015-05-03 12:16 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Avsnitt i boken om surt och basiskt, kap 9
Grundskola 7 Kemi
Visste du att: Surdeg, syrat bröd och syrad mat är gammal kunskap. Mjölksyrabakterier och jästsvampar i torrt mjöl aktiveras när vatten sätts till. De har stor tolerans mot sur miljö och växer till på andra, oönskade, mikroorganismers bekostnad. Det är alltså en konserveringsmetod. Surdegen producerar både mjölksyra och koldioxid och jäser utan jästtillsats.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

 

Konkretisering av mål

Du skall efter läst avsnittet ha kunskaper om följande:

 

 

 • använda och ge exempel på olika indikatorer
 • förstå pH-skalan.
 • Veta vad som är utmärkande för sura och basiska lösningar
 • några vardagsprodukter som är sura eller basiska.
 • några starka/svaga syror och baser, samt vad de används till/förekommer
 • kunna kemiska namnen på de tre vanliga starka syrorna- saltsyra,salpetersyra och svavelsyra
 • kunna kemiska namnen på natriumhydroxid och minst en stark bas till
 • den kemiska skillnaden mellan en sur och en basisk lösning.
 • kunna förklara SIV- regeln
 • veta att LUT är något basiskt ämne
 • skillnaden på en koncentrerad och utspädd lösning.
 • vad neutralisation innebär och vad som bildas
 • vad försurning är och beror på, vilka konsekvenser för miljön den har och hur vi kan förhindra den

Viktiga begrepp att kunna:

Surt, Neutralt, Basiskt , Vätejon, Hydroxidjon, Indikator, pH-värde, Neutralisation, Starka och svaga syror och baser, SIV-regeln, Försurning

Viktiga syror att kunna namn och kemiskt namn på:

Saltsyra, Svavelsyra, Salpetersyra, Kolsyra, Ättiksyra

 

Viktiga baser att kunna namn och kemiskt namn på:

Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniak

 

 

 

  

 

Arbetsformer

 • Genomgångar
 • Laborationer
 • Diskussioner
 • Textläsning och arbetsfrågor
 • Film

 

Sidor att läsa: Kap 9 i kemibok (surt och basiskt) samt s.212-215 om försurningen samt bildspel( powerpoint), stenciler och anteckningar

Bedömning

Bedömning sker under lektionsarbete samt vid prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: