Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prao 16-17 maj i år 6

Skapad 2015-05-04 12:47 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Vad gör folk på jobbet hela dagarna egentligen? Vad ska jag bli när jag blir stor? Är det verkligen roligt att vara lärare? Hur utbildar man sig till frisör? Vad gör en ingenjör? Måste man kunna engelska på jobbet? Under PRAOn i år 6 får du chansen att ta reda på hur det är att gå till jobbet under två dagar.

Innehåll

Syfte

Ur kap 1 i Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag:

"Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet."

"Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra."

"Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter."

Ur syftestexten för SH i Lgr 11:

"Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen."

"Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar."

 

Centralt innehåll

Mål

Att få kontakt med arbetslivets villkor och krav.

Att se om egna funderingar kring arbete stämmer med verkligheten.

Att ge ökad insikt om sig själv.

Att kunna ta reda på hur arbetet bedrivs på PRAO-platsen och vilken utbildning som krävs för de olika arbetsuppgifterna samt skriva minnesanteckningar om detta och planerna och genomföra en muntlig redovisning i skolan.

Arbetsformer

 • Praktik två dagar på en arbetsplats
 • Muntlig redovisning av vad ni gjort under PRAON, fakta om arbetsplatsen samt reflektion över dagen. 

Bedömning

Hur väl ni presenterar din PRAO i din muntliga redovisning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  Gr lgr11
 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Gr lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: