Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen

Skapad 2015-05-06 14:39 i Diamanten Dibber Sverige AB
Att gå till skogen är en av våra viktigaste återkommande aktiviteter på Nyponet. Nedan beskriver vi hur vi tänker kring skogsbesöken:
Förskola
Att gå till skogen är en av våra viktigaste återkommande aktiviteter här på Nyponet, då vår barngrupp som vi har nu är väldigt intresserade av allt inom naturen, mest sniglar.

Innehåll

MÅL

Det här är våra syften när vi är ute i naturen.

I skogen jobbar vi självklart med naturkunskap. Vår återkommande plats är Lida friluftsgård och på så sätt får vi se årstiderna växla.

Genom att barnen kontinuerligt får vistas i skogen tror vi att de får en personlig anknytning till naturen och på så sätt känner ansvar för sin miljö. När vi sedan jobbar med hållbar utveckling hoppas vi att de får en djupare förståelse för hur just de kan hjälpa sin miljö.

Att vara i skogen handlar inte bara om naturvetenskap och hållbar utveckling, det är roligt och utmanande också. I skogen är det lugnt, grönt och avslappnande. Vi strävar efter att barnen ska få känna ett ökat välbefinnande och lugn när de får besöka skogen. Ett utav utmaningarna är att barnen ska få träna sin motorik, balans och kunskap med skogspromenaderna och leken som vi även har ute i skogen.

METOD - GENOMFÖRANDE

Innan vi kommer till en skog gör vi en genomgång i bussen om vad vi ska göra  så att alla barn vet vad som kommer att ske, om det är det frilek, vuxenstyrd aktivitet, bara promenad eller en utav stigarna som man kan följa på Lida.

När gruppen går till skogen strävar vi efter att det ska vara en trevlig upplevelse. Att vara i skogen ska vara positivt, inte för kallt, för blött eller för mycket myror som kryper in i stövlarna. Barnen ska få tid att klättra och springa fritt i skogen då det är ett bra sätt att träna sin grovmotorik.

Man brukar tala om miljön som den tredje pedagogen och i skogen stämmer det verkligen. Barnen blir lugna och avslappnade, det finns mycket att göra och alla kan vara med. På förskolan kan inte alla barn leka med samma docka men i skogen kan alla pinnar vara en docka. Detta är fantastiskt också ur genussynpunkt: inga leksaker är flickiga eller pojkiga i skogen, alla leker under samma förutsättningar och inga barn tvingas in i en speciell roll.

För att lyfta naturvetenskapen brukar vi observera naturen tillsammans med barnen, vi brukar samtala om vad som händer när årstiderna skiftar, hur skogen ser ut olika årstider och vilka djur som är framme. Våra barn är speciellt intresserade av sniglar vilket vi självklart följer upp med böcker, söker information på nätet, samling på förskolan eller skapande aktiviteter.

För att lyfta hur vi ska ta hand om vår miljö har vi haft skräpplockardagar och även där samtalat med barnen kring skräp och om att ta hand om vår natur. Vi läser på förskolan, böcker som handlar om hur man tar hand om naturen och djuren som mår dåligt av miljöförgiftningarna och om jorden som blir förstörd av människornas utsläpp.

Men mest av allt tycker vi att det är väldigt trevligt att vara i skogen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi? Video, foto, intervjuer, loggbok, observationer, samlingar mm

Vi dokumenterar gruppens utveckling och det enskilda barnets utveckling.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi dokumenterar som vanligt på Unikum men skriver även ut bilder och reflekterar kring dokumentationen tillsammans med barnen. Vi försöker alltid förbättra vår verksamhet och reflekterar också i arbetslaget om hur vi kan gå vidare med aktiviteten utifrån barnens reaktioner och intressen.

Vi har börjat med avdelningsportfolio och skriver ut bilder varje fredag som vi sätter in i pärmen och barnen kan när som helst gå tillbaka och se vad vi har gjort tidigare.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: