Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden Ht -17

Skapad 2015-05-06 16:25 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola 5 Geografi
Geografi ger oss kunskap om våra livsmiljöer och kan ge oss förståelse för människans levnadsvillkor.

Innehåll

Syfte

förmågor 

 • analysera 
 • utforska 

kunskaper

Vi ska lära oss:

 • om det nordiska natur- och kulturlandskapet.
 • om nordens naturresurser, t ex vatten, odlingsmark, skogar
 • hur nordens befolkning är fördelad, orsaker till fördelningen och vilka konsekvenser det har fått.
 • namn och läge på orter, berg, och vatten i Norden.

Bedömning

vad 

Du kommer att bli bedömd efter följande kunskapskrav:

 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.

Du visar detta genom att föra enkla resonemang och kan förklara hur processer formar och förändrar jordytan och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I dina resonemang beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser (sjöar, skogar, odlad jord och fossila bränslen) och hur befolkningen är fördelad och du kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.

 • Eleven har grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi.

Du visar detta genom att med säkerhet beskriver lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

hur

 Vid arbetets slut kommer du att få visa dina kunskaper genom ett skriftligt prov.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningens innehåll:

 • allmän introduktion av Norden
 • arbete med blindkartor för att lära sig Nordens namngeografi
 • introducera begreppen; natur och kulturlandskap
 • jämföra de nordiska länderna med varandra. 

Du kommer att få ta del av undervisningens innehåll bl a genom:

 • diskussioner
 • eget arbete och då bl a använda dig av förmågorna: sökläsa, skumläsa och intensivläsa
 • samarbete
 • genom informationssökning via internet
 • genom läromedel, kartböcker
 • Av-media: Geografens Testamente - Norden

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: