Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2015-05-07 08:01 i Vallhallaskolan F-6 Papperskorgen
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap Svenska som andraspråk
Vi kommer att jobba med familjens pengar, olika yrken, vad skatt är och vad skattepengarna används till.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få:

 • se filmer från serien "Här kommer kungen"
 • gemensam genomgång om familjens ekonomi och diskussion om fickpengar och vad pengar i en familj ska räcka till,
 • gemensam genomgång och diskussion kring olika levnadsvillkor i Sverige och världen,
 • gemensam genomgång om yrken och yrken i historien och framtiden,
 • gemensamt arbete om samhällets pengar, skatter och hur pengar cirkulerar, "Vårt samhälle"; Ung företagsamhet,
 • öva på att göra sambandskedjor med begrepp som hör till arbetsområdet,
 • öva på att sammanfatta texter,
 • skriva argumenterande text i form av en insändare,
 • prao en dag, (senare under terminen, förhoppningsvis)
 • eget arbete med skriftlig presentation av yrke (om praon blir av).

 

Visa vad du lärt dig

Slutuppgift:

Visa dina kunskaper om samhällets- och familjens ekonomi med bedömningsstöd från Skolverket.

Skriva en egen insändare.

 

Tidsram

Fem veckor.

Bedömning

Se aktuella kunskapskrav.

Kopplingar till läroplanen

 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Gr lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: