Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola SO åk 2, 16/17

Skapad 2015-05-11 15:04 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 2 SO (år 1-3)
...

Innehåll

1. Krusboda skola SO åk 2

Här skriver ni Krusboda skola samt det ämnet och årskurs LPP:n avser, t.ex. Krusboda skola matematik åk 2

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Här kopplar ni till kursplanens syftestext.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Här kopplar ni till det centrala innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

4. Arbetssätt

Ht:  1. Yrken och verksamheter i närområdet       

      2. Centrala samhällsfunktioner (skola, sjukvård, räddningstjänst)

      Förslag till arbetsformer: besöka ICA, få besök av brandkåren, föräldrabesök, titta på Lilla Aktuellt.

      3. Grundläggande mänskliga rättigheter samt barnens rättigheter:

      Förslag till arbetsformer: filmer, samtal om FN:s barnkonventioner, jämförelser med andra länder, sångsamling i samband med FN-dagen, delta i Aktion julklappen.

      4. Religionskunskap

      Förslag till arbetsformer: några berättelser från Gamla testamentet, i samband med julen några berättelser från Nya testamentet

      5. Möten

      Förslag till arbetsformer: klassråd, elevråd, kamratstödjare

Vt: 1. Hemortens historia
Vi föreslår att vi i år 2 behandlar tidsperioderna Tyresö för 100 år sedan samt Tyresö på 1600-talet. Se Ylvas material. 
Förslag på arbetsformer: besök på Stadsmuseét (skolan för 100 år sedan), guidat besök på Tyresö slott och kyrka. 

     2. Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden

     3. Religioner och platser för religionsutövning i närområdet


Övergripande material är So-boken från Natur och Kultur samt Google Earth.

    

    

5. Bedömning

Här kan ni lämna tomt tills vidare så återkommer vi med det längre fram i arbetsprocessen.

6. Kunskapskrav

Här kan ni lämna tomt tills vidare så återkommer vi med det längre fram i arbetsprocessen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: