Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola SO åk 3, 16/17

Skapad 2015-05-11 15:06 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 3 SO (år 1-3)
...

Innehåll

1. Krusboda skola SO åk 3

Här skriver ni Krusboda skola samt det ämnet och årskurs LPP:n avser, t.ex. Krusboda skola matematik åk 2

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Här kopplar ni till kursplanens syftestext.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Här kopplar ni till det centrala innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

4. Arbetssätt

Ht:  1. bekanta sig med jordglob och karta

(Använd gärna Google Earth)

      2. några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom

(Högtidsboken)

      3. miljöfrågor utifrån elevens vardag, t ex frågor om trafik, energi och matvaror

      4. hur möten, t ex klassråd organiseras och genomförs

      5. aktuella samhällsfrågor i olika medier

(Lilla Aktuellt)

      6. metoder att söka information från olika källor.

 

Vt:  1. människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk

      2. begreppen stenålder, bronsålder och järnålder (tips: Forntidsboken och PULS, forntidsdag i Alby arr. av kommunen, Tidsdeckarna på TV4-play)

      3. hur forntiden kan iakttas i vår tid, t ex genom spår i naturen (tips: vandringar i Tyresö för att titta på t ex gravkullar,   jättegryta, rundhällar och isräfflor)

      4. berättelser om gudar och hjältar i nordisk och antik mytologi

      5. tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid (tips: gör gärna en tidslinje i bilder utan årtal för att grundlägga tidsbegrepp)

5. Bedömning

1. Prov på Tyresös historia
2. Prov på Forntidens historia

6. Kunskapskrav

Här kan ni lämna tomt tills vidare så återkommer vi med det längre fram i arbetsprocessen.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: