Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap, VT termin 2016 åk 6-9

Skapad 2015-05-12 13:33 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Övergripande PP våren 2015
Grundsärskola 6 – 9 Hem- och konsumentkunskap

I ämnet hemkunskap fortsätter vi att arbeta med grundläggande och fördjupande arbetsmetoder och begrepp. Vi tränar på att resonera och förstå samband mellan hälsa, kost och miljö.

Innehåll

Mål

Under vårterminen 2014 kommer vi att arbeta med följande förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
 • Hkk
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Arbetets innehåll

Under lektionerna ska vi arbeta med följande nya utmaningar:

Vi kommer att fördjupa oss i olika livsmedelsgrupper så som mjölk, kött och grönsaker osv. Vi kommer att tillaga mat från de olika grupperna, diskutera hur dessa livsmedelsgrupper produceras och transporteras och även titta på hur de påverkar vår hälsa och vår miljö.

Under terminen kommer vi även att fortsätta med:

 • recept
 • steka och koka
 • baka
 • traditioner
 • planera sin egen måltid
 • redskap
 • mm.

 

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Mat och måltider Matlagning och bakning. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9
  Mat och måltider Planering och organisering av arbetet vid matlagning och av andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Mat och måltider Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och andra uppgifter i hemmet och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hkk  7-9
  Mat och måltider Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  7-9
  Mat och måltider Hur man kan arrangera måltider för att skapa gemenskap och välbefinnande.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras. Hur det påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
 • Hkk  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

Arbetssätt och redovisningsform


Så här kommer vi arbeta.

 • Vi arbetar praktiskt med olika uppgifter som ingår i hushållet t.ex. diska, städa, tvätta, duka, baka och laga måltider.
 • Vi använder olika matlagningsmetoder och redskap, tränar på ord och begrepp samt att lösa praktiska problem i hushållet.
 • Vi läser recept och omvandlar dem.
 • Vi pratar om sambandet mellan mat och hälsa,
 • Vi tränar på att arbeta på egen hand och tillsammans med andra på ett jämställt sätt.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Arbetet bedöms vid varje gång genom att hur du medverkar och bidrar i det praktiska och teoretiska under lektionen.
Muntliga och skriftliga utvärderingar men även kamratutvärdering kommer att ske kontinuerligt.
 

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  E 9
  Eleven kan medverka i att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
 • Hkk  E 9
  I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på praktiska problem.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan också bidra till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge något exempel.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Reflektion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: