Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2015-05-12 18:29 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Under detta arbetsområde ska du lära dig hur en novell är uppbyggd. Du ska läsa och analysera olika noveller. Du övar på att skriva miljö-, person- och känslobeskrivningar och du ska även skriva en egen novell.

Innehåll

Syftet med temaområdet

 

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Ml  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Ml  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Elevinflytande

 -   Vi har diskuterat frågan:

Vill ni ha betyg på era noveller eller era novellanalys.

Ni har valt att ni vill skriva analys.

 - Vi diskuterar vårt arbetssätt - ni väljer det som ni tycker mest effektiv

Detta kommer att bedömas

- Ditt deltagande i de muntliga momenten.

- Din skriftliga analys.

 

 

Matriser

Ml
Noveller

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Budskap en novell
Du gör enkla sammanfattningar av textens innehåll, som visar att du förstått när, var och varför novellen ser ut som den gör. Du tolkar och för enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i novellen.
Du gör utvecklade sammanfattningar av textens innehåll, som visar att du förstått när, var och varför novellen ser ut som den gör. Du tolkar och för utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i novellen.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll, som väl visar att du förstått när, var och varför novellen ser ut som den gör. Du tolkar och för välutvecklade resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i novellen.

Ml
Skriva en novell

E
C
A
Röd tråd i novellen
Texten har delvis röd tråd.
Texten har röd tråd och tankegångar som finns som kan följas.
Texten har en medveten röd tråd där tankegångarna är ordnade och knutna till varandra. Uppbyggnaden i novellen lyfter kvalitén i novellen.
Meningsbyggnad i novellen
Texten har till största del en enkel meningsbyggnad.
Texten har en varierande meningsbyggnad som ger flyt i texten.
Texten har en komplex och väl utvecklad meningsbyggnad som lyfter innehållet.
Ordförråd i novellen
Texten innehåller ett delvis varierat ordförråd.
Texten innehåller ett varierat ordförråd.
Texten är skriven med ett rikt och varierat ordförråd som fungerar väl i sitt sammanhang. Eleven visar tydligt att hen vågar använda ord som skapar variation i novellen samt lyfter den.
Språkrigtighet i novellen
Texten har en del grammatiska fel men det stör inte förståelsen.
Texten innehåller få grammatiska fel.
Texten är så gott som fri från grammatiska fel.
Stavning i novellen
Texten innehåller en del stavfel men det stör inte förståelsen.
Texten har relativt få stavfel.
Texten har få stavfel.
Styckeindelning i novellen
Texten innehåller styckeindelningar som delvis har relevans för innehållet.
Texten innehåller styckeindelningar som är relevanta för innehållet.
Texten innehåller en tydlig styckeindelning som är relevant för innehållet och som lyfter texten.
Miljöbeskrivning
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Personbeskrivning
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Känslobeskrivning
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: