Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA & NO: Faktatext om ett djur eller en växt/blomma (ÅR 4-6)

Skapad 2015-05-13 11:38 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Skriva en faktatext om ett djur eller en växt/blomma.
Grundskola 4 – 6 Svenska Biologi NO (år 1-3)

Faktatext om ett djur eller en växt: Hur skriver man en spännande och bra faktatext? Vi ska jobba med att skriva en faktatext om ett djur eller en växt och använda oss av en planering för hur man börjar skriva texten och få med allt som behövs för en bra faktatext.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Arbetets innehåll

Vi ska välja ut ett djur eller en växt.

Vi ska följa en planering för hur man börjar skriva en faktatext enligt dessa punkter:

 1. Välj djur/växt
 2. Läs om djur/växt i boken
 3. Gör en tankekarta
 4. Skriv ihop en faktatext utifrån 8 områden:

VAR LEVER DET? (VÄRLDSDEL? MILJÖ?)

STORLEK OCH UTSEENDE

FÖDA (VAD ÄTER DEN? NÄRING?)

FORTPLANTNING (UNGAR)

BETEENDE (JAKT, PARNING, SOVER M.M.)

SPECIALITETER (UNIKT FÖR DEN ARTEN)

FIENDER?

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR MÄNNISKOR (JAKT? NATURLÄKEMEDEL?)

Faktatexten ska renskrivas på ett A3-papper tillsammans med en bild på ditt djur eller din växt i färg och bli till en affisch.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi ska prata på lektionerna och ha genomgång på hur man skriver en bra faktatext. Vad behöver man tänka på när man skriver en faktatext?

Vi kommer att använda oss av böcker om djur och växter för att välja ut något att skriva faktatexten om. Därefter kommer vi att läsa i boken, skapa tankekarta och skriva en faktatext med eget språk utifrån tanktekartan.

Faktatexten ska skrivas eller klistras upp på ett A3-papper tillsammans med en färgbild kopplad till det djur eller växt man har valt att skriva om.

Visa din kunskap - Bedömning

Beskriv hur och vid vilka tillfällen elevens arbete kommer att bedömas.

Här gör du kopplingar till kunskapskraven i läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Reflektion

Vad kan man utveckla i sitt skrivande av faktatexter?

Matriser

NO Sv Bi
Faktatext om ett djur eller en växt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven har delvis med de områden som krävs för att faktatexten ska vara fullbordad.
Eleven har med de flesta områden som krävs för att faktatexten ska vara fullbordad.
Eleven har med alla områden som krävs för att faktatexten ska vara fullbordad.
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
Eleven har delvis följt de skrivregler som finns för faktatexter, delvis följt en röd tråd och delvis skrivit med egna ord.
Eleven har följt de flesta skrivregler som finns för faktatexter, följt en röd tråd i sitt skrivande och har för det mesta skrivit sin text med egna ord.
Eleven har följt alla skrivregler som finns för faktatexter, följt en röd tråd i sitt skrivande och skrivit sin text med egna ord.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
Eleven har läst, förstått och tolkat texten från sin källa delvis bra.
Eleven har läst, förstått och tolkat texten från sin källa relativt bra.
Eleven har läst, förstått och tolkat texten från sin källa väldigt bra.
Presentation & Bild
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven har presenterat sin faktatext på ett delvis bra sätt och har valt ut en bild med koppling till sin text.
Eleven har presenterat sin faktatext på ett relativt bra sätt och har valt ut en bild med koppling till sin text.
Eleven har presenterat sin faktatext på ett väldigt bra sätt och har med en bild med koppling till sin text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: