Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Au Marché

Skapad 2015-05-13 12:27 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

I detta arbetsområde arbetar vi med temat "Au Marché"

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Introduktion

I detta arbetsområde får du lära dig att hantera vardagssituationer på marknaden, handla frukt/grönt, fråga om pris, be om hjälp etc.

I fokus ligger framför allt muntlig interaktion och produktion och strategier för att ta sig runt språkliga problem samt förmågan att höra och förstå.

Tillvägagångssätt och utvärdering av kunskaper

Arbetsområdet kommer att innehålla  genomgångar, övningsuppgifter, textläsning och översättning, uttal av ord och fraser, skapade av egna dialoger- en serie, samt hörövningar.

Kunskaperna utvärderas under arbetets gång främst i form av din egenskrivna dialog i serieformat, och i slutfasen även praktiskt muntligt där du utifrån de ord/fraser du lärt dig i "handlasituationer" får agera le client (kunden) och le vendeur (säljaren) och ställa/svara på frågor du får.

De grammatiska delarna (nya verb och futurum)  kollar vi av genom ett kortare skriftligt förhör.

 

 

 

 

Mål för arbetsområdet- "att kunna"

Under arbetsområdet är målet att du på franska:

 •  förstår och med fraser och meningar kan redogöra grundläggande för innehållet i texterna vi arbetar med, ev. med bilder eller stödord.
 • kan ord för frukter och grönsaker
 • Skriver och muntligt presenterar, en egen dialog/sketch som utspelar sig på marknaden och däri använder frågor och handlafraser.
 • Repetera genitiv konstruktionen och använda dig av den i din muntliga/skriftliga produktion.
 • kan formerna av verbet ”pouvoir” och verbet ”aller” i presens
 • kan förklara hur futurum fungerar, och kan använda futurum i tal och skrift.
 • Räkna (60-100, 0-60 skall du sedan tidigare behärska)


Du kommer att få möjlighet att arbeta med att använda ovanstående delmoment i olika situationer och även jobba på sätt att hitta strategier för att komma runt kommunikationsproblem som kan uppstå.

Matriser

M2
Bedömningsfokus arbetsområde Au Marché

Denna gång är sammanhanget/situationen: 1. Eleven är på marknad och ska köpa frukt eller grönsaker. Eleven klarar t.ex. av att fråga om pris, få den vara/mängd varor hen vill ha och betala sitt köp. 2. Eleven för ett samtal med en kamrat om att stämma träff. Eleven klarar att formulera frågor/svar utifrån kamratens frågor/svar samt beskriva varför det går/inte går att träffas en viss tid/dag.
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Tala
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du deltar i mycket korta sociala samtal och uttrycker dig enkelt och begripligt i ord, fraser och meningar. Du använder någon artighetsfras. Du gör dig i huvudsak förstådd och ev.grammatik/ språkfel stör inte förståelsen. Du uttalar de ord och fraser du är bekant med korrekt. Du vet hur man intonerar. du prövar att anpassa rösten i olika sorts meningar och intonationen är delvis rätt.
Du deltar aktivt i samtal om kända ämnen och uttrycker dig ganska tydligt med ord, fraser och meningar. Du använder artighetsfraser. Du gör dig förstådd och grammatiken är ofta korrekt. Du använder bindeord och sambandsord för att knyta ihop fraser och meningar. Ditt uttal är för det mesta tydligt och klart. Du kan delvis uttala obekanta ord korrekt. Din intonation är för det mesta korrekt, och du kan oftast anpassa rösten i olika sorts meningar.
Du deltar aktivt i olika samtal och uttrycker dig tydligt med ord, fraser och meningar. Du använder artighetsfraser. Du kan i någon mån anpassa samtalet till situation/person Du gör dig förstådd och grammatiken är oftast korrekt. Du formulerar dig ofta korrekt från början men korrigerar även dig själv. Ditt uttal är tydligt och klart. du har flyt i ditt tal och uttalar även obekanta ord i huvudsak korrekt. Din intonation är korrekt, och du kan anpassa rösten i olika sorts meningar.
Tala
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du väljer någon strategi som underlättar förståelsen eller löser problem, t.ex. använder andra ord, frågar, använder kroppsspråk/gester, bekräftar… Du använder inte engelska eller svenska.
Du väljer mellan olika strategier och använder sätt som underlättar min förståelse eller löser problem, t.ex. omformulerar, frågar, använder kroppsspråk/gester, bekräftar… Du använder inte engelska eller svenska.
Jag väljer mellan flera strategier och använder flera sätt som underlättar min förståelse eller löser problem, t.ex. omformulerar, frågar, använder kroppsspråk/gester, bekräftar… Du använder inte engelska eller svenska.
Höra
Eleven kan förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att med agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du visar att du förstår genom att svara/fråga lämplig sak vid lämpligt tillfälle, uppfattar det mest väsentliga i det som sägs och svarar godtagbart utifrån detta.
Du visar att du förstår genom att svara/fråga lämplig sak vid lämpligt tillfälle samt uppfattar det huvudsakliga i det som sägs och svarar tillfredsställande utifrån detta.
Du visar att du förstår det som sägs genom att svara/fråga lämplig sak vid lämpligt tillfälle samt uppfattar helhet och väsentliga detaljer i det som sägs och svarar utifrån detta med gott resultat.
Höra
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
 • M2  E 9
Du kan använda någon strategi för att förstå det som sägs, t.ex. säga att du inte förstår, be om repetition, lyssna efter ord du känner igen, använda kroppsspråk.
Du kan använda dig av några olika strategier för att förstå det som sägs, t.ex. genom att säga att du inte förstår, be om repetition, lyssna efter ord du känner igen, använda kroppsspråk
Du kan använda dig av några olika strategier för att förstå det som sägs, t.ex. genom att säga att du inte förstår, be om repetition, lyssna efter ord du känner igen, använda kroppsspråk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: