Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng9 Media

Skapad 2015-05-16 14:59 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Detta arbetar vi med

Eleverna sysslar med arbetsområdet MEDIA och reflekterar över dess roll i vårt samhälle.

Arbetssätt:

  • att läsa och lyssna till olika typer av texter (t.ex. tidningsartiklar, lärobokstexter m.fl.)
  • att tala kring och reflektera över innehållet i texterna
  • att träna ord/uttryck på olika sätt samt utveckla strategier för situationer där ord saknas
  • att förbättra språkriktigheten genom grammatikövningar
  • att genomföra diskussionsövningar
  • att se och arbeta med en film med ämnet media i fokus
  • att muntligt presentera nyhetsartiklar från engelsktalande land - newsflash 

För att visa vad man kan ska man

• vara aktiv i muntliga övningar och diskussioner på lektionerna

• genomföra muntliga och skriftliga läxförhör på ord och uttryck

• genomföra ett prov, som testar främst vokabulär, kommunikationsstrategier, textförståelse och språkriktighet.


• delta aktivt i diskussioner

• presentera en egenhändigt utvald nyhetsartikel om en aktuell händelse i ett land där engelska talas som officiellt språk 

Eleverna arbetar mot följande delmål

• att BEHÄRSKA ORDFÄLT relaterade till media (t.ex. yrken, film, TV)

• att kunna LÄSA OCH FÖRSTÅ olika typer av texter med anknytning till temat

• att kunna LYSSNA på och FÖRSTÅ talad engelska i olika sammanhang (i t.ex. klassrumssituationen, hörtexter, nyhetssändningar och film)

• att kunna FÖRA SAMTAL kring, BERÄTTA om och BESKRIVA t.ex. en yrkesgrupp, mediaföreteelse, film etc

• att delta i diskussioner och därvid kunna UTTRYCKA SINA ÅSIKTER

• att kunna UTTRYCKA SIG I SKRIFT och anpassa språket efter syftet och mottagaren

• att kunna uttrycka sig TYDLIGT och KORREKT genom att behärska grammatiska moment (denna gång speciellt: passiv sats, prepositioner, ordbildning)

• att kunna fundera kring HUR MAN BÄST LÄR SIG och utvecklar sin engelska

• att kunna TA ANSVAR för sina arbetsuppgifter

• att kunna använda olika HJÄLPMEDEL t.ex. lexikon och sökverktyg på internet

 

Bedömning och betygskriterier

Matriser

En
Media

Muntlig produktion

1
2
3
Tala engelska
Du talar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap, t.ex. när du presenterar något du har läst. Du talar ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande, t.ex. när du presenterar något du har läst. Du talar med ett visst flyt.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga, t.ex. när du presenterar något du har läst. Du talar med mycket bra flyt.
Du talar i viss mån anpassat till syfte och mottagare, t.ex. strukturerar innehållet, har ögonkontakt, varierar ton och tempo, och använder kroppsspråk.
Du kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du talar med, t.ex. strukturerar innehållet, har ögonkontakt, varierar ton och tempo och använder kroppsspråk.
Du anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen, t.ex. strukturerar innehållet, har ögonkontakt, varierar ton och tempo och använder kroppsspråk.
Du deltar i viss utsträckning i diskussioner och uttrycker ditt budskap och din åsikt på ett begripligt sätt.
Du deltar i stor utsträckning i diskussioner och uttrycker ett ganska djupt budskap och din åsikt på ett relativt tydligt sätt.
Du deltar i mycket stor utsträckning i diskussioner och uttrycker ett djupt budskap och din åsikt på ett tydligt sätt.
Strategier för muntlig produktion
Ibland löser du språkliga problem genom att du förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
För att förtydliga och variera kan du bearbeta och göra enkla förbättringar i din kommunikation.
För att förtydliga och variera kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar i din kommunikation.
För att förtydliga och variera kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar i din kommunikation.

Realia

1
2
3
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Skriftlig produktion (prov)

1
2
3
Du har tillgodogjort dig ordförrådet inom detta arbetsområde
till viss del
med god säkerhet
med mycket god säkerhet
Du kan använda de nya orden/uttrycken samt behärskar olika strategier
till viss del
med god säkerhet
med mycket god säkerhet
Du behärskar de aktuella språkriktighets-momenten
till viss del och därmed blir ditt språk begripligt
med god säkerhet och därmed blir ditt språk relativt tydligt
med mycket god säkerhet och därmed blir ditt språk tydligt
Du kan uttrycka det du har förstått samt åsikter
enkelt och begripligt
med visst djup och ganska god säkerhet
med djup och mycket god säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: